Начало Общество МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” спечели пореден прокет пред ДФ „Земеделие”

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” спечели пореден прокет пред ДФ „Земеделие”

СПОДЕЛИ

Проектът е по мярка 41/ 322 – „Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница- община Стрелча”.

Одобрените разходи са на стойност 39 159, 61 лв. без ДДС.

Със средства по проекта ще бъде благоустроен парка, района на пощата и автоспирката в село Смилец- 4 651, 92 лв.

В село Дюлево ще бъде благоустроен района на читалието, клуба и парка. Отпуснатите средства са 11 390,82 лв.

В село Свобода предстои да бъде реновиран парка. Одобрената сума по проекта е  7 874,44 лв.

В село Блатница ДФ „Земеделие” е одобрил  най- много средства 13 221,25 лв. Те ще бъдат изразходвани за благоустрояване на района на читалището, сладкарницата и параклиса.

Останалите средства са предвидени за дейности по изготвяне на документация по ЗОП, управление на проекта, подготовка на технически проекти  за обектите, строителен надзор.

С реализацията на проекта ще се създаде по- добра жизнена среда на хората от населените места. Ще бъдат обособени тревни площи, градинки, ремонтирани тротоарите, ще бъдат поставени пейки, кошчета за смет.