Начало Общество МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово реализира пореден проект

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово реализира пореден проект

СПОДЕЛИ
Реклама

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово продължава работата си, насочена към активизиране на младите хора, живеещи в селските райони в Европа. През периода 21 – 25.07.2019, МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово бе домакин на 38 младежи, живеещи предимно в селските райони на Италия, Португалия, Полша, Румъния, Хърватия и България, като реализира продения си проект по Програма Еразъм+. Темата на проекта бе „Бъди солидарен – промени света“, като основната му цел бе „Насърчаване социално-отговорното поведение сред младежите като инструмент за преодоляване на
маргинализацията и социалното изключване на младежи от селските райони“.
Бяха реализирани редица дейности като уъркшопове, мастър клас по народни танци, спортни състезания, игра в града, в която бе включено и местното население и дискусии, чиято основна цел бе междукултурен обмен и неформално обучение по темата на проекта.
В резултат от изпълнението на проекта се разшириха хоризонтите на участващите младежи, преодоляха се редица стереотипи, градени с години, изградиха се приятелства, възпитаха се европейски ценности у младежите като солидарност, торелантност и взаимно уважение.
Екипът на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово ще продължи работата си с младите хора от селските райони, така че успешно да реализира и заложените в Стратегията си цели и приоритети.