Начало Култура Млади таланти твориха в пленер за рисунка и фотография “Открийте за себе...

Млади таланти твориха в пленер за рисунка и фотография “Открийте за себе си парка“

СПОДЕЛИ

На 5 юни в градския парк учениците на Пепа Машева от Арт-работилница „Сценични изкуства“ по проект „Твоят час“ и от Детско арт-студио на сдружение „Филигран“ твориха в пленер за рисунка и фотография “Открийте за себе си парка“, съобщиха от ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Учениците на г-жа Мария Игнатова от клуб „Млад еколог“ по проект „Твоят час“ осъществиха информационна акция. Партньори и гости на събитието бяха г-жа Цветанка Чочева – главен експерт „Връзки с обществеността“ в РИОСВ Пазарджик, Весела Тодорова – старши експерт по природни науки и екология в РУО Пазарджик, Екатерина Футекова – директор на ОУ „Проф. Марин Дринов“, Богдана Шишкова- ЗДУД, родители и приятели. Г- жа Чочева насочи вниманието на присъстващите към глобалната тема на Световния ден на околната среда 2017 г. „Свързване на хората с природата“ и даде начало на пленера, а след приключването му поздрави участниците и раздаде много награди.

Произведенията, създадени по време на пленера, ще бъдат публикувани на интернет страницата на организацията „Световен ден на околната среда“ и във виртуална изложба „Назад към природата“.

Арт-Работилница „Сценични изкуства“ и клуб „Млад еколог“ са сформирани по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.