Начало Култура На 18 септември се открива Читалищна учебна година в областта

На 18 септември се открива Читалищна учебна година в областта

СПОДЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ от инж. Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ Читалища – Пазарджик

Регионален център „Читалища“ открива Читалищна учебна година 2020-2021 за област Пазарджик на 18 септември от 11.00 ч. във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Семинарната тема „Читалищна дейност и коронабезопасност“ е в отговор на въпросите по организиране на работата в условията на Ковид. Обучаващата институция е РЗИ – дългогодишен партньор на Читалищния център и на читалищата в здравната просвета по места. За събитието са предвидени всички противоепидемични мерки срещу Коронавируса, разписани от Здравното министерство.

Кризата с Ковид се превърна в световен здравен, икономически и социален проблем. Като такъв, засяга чувствително дейността и функционирането и на читалищата. Българското читалище е самобитна гражданска организация и от възникването си през Възраждането, до днес съществува и се развива като социално-средищен център на местната общност. Жизнеността на тази характерна институция е точно в социалната близост и общуване между хората във физическото време и пространство. Близост, при която се предават опит и знание от знаещи и можещи на по-малко знаещи и по-малко можещи в различните сфери на живота – бит, култура, изкуства, наука.

И така, до ковид-пандемията! През март, 164 години след появата на първото българско читалище в Свищов, бързо превърнало се в център на социално-икономическия, политически и културен живот на града, читалищата в страната трябваше да затворят врати за събирането на хора. Деца и възрастни преустановиха посещенията си в различните форми на художествена, обучителна и занимателна дейност. Читалищните библиотеките останаха празни. Върнатите книги се складираха като „опасни“ и престояваха „самотни“, преди да стигнат отново до рафтовете. Читалището стана тихо, безлюдно и необичайно място. Объркани читалищните служители се лутаха в спазването на разпоредбите и привеждането на обектите в съответствие с мерките за безопасност. Тежеше грижата за здравето на персонала, но и за неговата заетост, заради препитанието и заради делото. Търсеха се алтернативи. Самодейци, читатели, ползватели искаха свободен достъп до своите читалища, тъй както историята и уставите повеляват, докато здравните власти го забраняваха. Много хора се и страхуваха. Читалищните организации се пренастройваха в ход, с опита си и с организационно-методическата и емоционална подкрепа на Регионалния читалищен център. Осъществиха се ремонти, инвентаризация, доброволчески акции. Експериментираха се онлайн занимания,

След отмяна на извънредното положение Център „Читалища“ инициира и подкрепи за областта, прояви под надслов „Читалищни концерти и инициативи, без традиционни репетиции“, посветени на Деня на славянската писменост и българската  просвета и култура. Започна  ресоциализация след времето на изолация, чрез общуване на отстояние във физическото читалищно пространство, чрез срещи с изкуство и литература. Но го имаше страха! Останаха въпроси, които да търсят своите отговори.

Затова Читалищна учебна година 2020-2021 започва с темата „Читалищна дейност и коронабезопасност“, по която да се представи достоверна информация за Ковид, за начините на заразяване и разболяване, за мерките за безопасност и епидемичната обстановката в областта. В обучението е предвидено време за практически съвети и препоръки за Новия творчески сезон, на съжителствоо с Коронавируса. Целта – формиране на знание по проблема, което да успокои Регионалната читалищна колегия и което да бъде претворявано в ефективни анти-ковид мерки, както и предавано на местните хора за здравна превенция.