Начало Общество На 19 февруари ще се проведе общинското състезание „Лъвски скок”

На 19 февруари ще се проведе общинското състезание „Лъвски скок”

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ПАНАГЮРИЩЕ
КЛА“ОБОРИЩЕ“

НАРЕДБА
за провеждане на общинско състезание
„Лъвски скок” 2020 г.

І.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Провежда се във връзка със 147 год. от смъртта на Васил Левски.
2. Да съдейства за изграждане у подрастващите на трайни навици за системни занимания с физически упражнения и спорт.
3. Да се популяризира леката атлетика сред учениците в общината.
ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Състезанието ще се проведе на 19.02.2020 г.:
1. І-ІV кл. на 19.02.2020 г. от 13:30 часа в малката зала на „Арена-Асарел“
2. V-VІІІ кл.- на 19.02.2020 г. от 14:30 часа в малката зала на „Арена-Асарел“
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1. Възрастови групи:
момчета
І-ІІ клас, ІІІ-ІV клас, V-VІ клас, VІІ-VІІІ клас
момичета:
І-ІІ клас, ІІІ-ІV клас, V-VІ клас, VІІ-VІІІ клас
2. Всяко училище представя отбор от 5 състезатели за съответната възрастова група.
3. Право на участие имат ученици отговарящи на съответния клас и година на раждане.
4.Дисциплини:
– скок от място /3 опита/ за всички възрастови групи
– совалково бягане –ІІІ-ІV кл /2/ обиколки,V-VІІ кл./2/обиколки,
VІІ-VІІІ кл.момичета-/2/ обиколки, VІІ-VІІІ кл.момчета/3/ обиколки.

ІV. ДОКУМЕНТИ:
1. Списък на отбора- трите имена на ученика, дата на раждане, клас, подпис на директора и печат на училището.
V. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ.
Класирането е индивидуално .
На победителите ще бъдат раздадени предметни награди.