Начало Местна власт На 9 юни ще заседава Общинският съвет

На 9 юни ще заседава Общинският съвет

СПОДЕЛИ

Редовно заседание ще проведе на 9 юни Общинският съвет в Панагюрище. Дневният ред на сесията включва само две точки:

1.Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище -Никола Белишки да присъства на Общото събрание на акционерите на “ МБАЛ Пазарджик“ АД и да гласува от името на Община Панагюрище.

2.Отпускане на безлихвен заем ВиК-П ЕООД.