Начало Общество На вниманието на земеделските производители

На вниманието на земеделските производители

СПОДЕЛИ
restorant

zemedelciС Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА
25.01.2016 г. ОТ 13,00 часа, В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ,

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО – РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАРЕДБА №3 ЗА СТОПАНСКА 2015 -2016 ГОДИНА.

ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА:
Началник ОСЗ – гр. Панагюрище