Начало Общество Над 20% от проекта за ремонт на централната част вече са реализирани

Над 20% от проекта за ремонт на централната част вече са реализирани

СПОДЕЛИ
restorant

Проектът „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“ се реализира от Община Панагюрище по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035 на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. При изпълнението на проекта са включени пет подобекта, съобщават от общината.

Обхватът на Подобект 1: „Благоустрояване и реконструкция на площад „20-ти април“ и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци“ се разделя на пет етапа. Първият етап включва демонтажни работи, вторият – подготвителни работи с изпълнение на клоцове (цветарници – зелени площи) за оформяне на зелените структури, предвидени в проекта. Третият етап включва електро- и ВиК части за поливните системи, подсигуряващи зелените структури. Четвъртият етап е свързан с настилъчните работи – оформяне на зоните около стъпала и рампи с характерните за незрящи тактилни плочи (указващи и насочващи), както и изпълнението на настилки от термолющени плочи. В петия етап от Подобект 1 са включени озеленителните мероприятия, съдържащи се в проектното решение.

По думите на заместник-кметът „Стопански дейности“ на община Панагюрище и ръководител на проект г-н Георги Павлов, строителните дейности до момента вървят в срок. По първия етап на Подобект 1 вече са изпълнени над 85% от демонтажните работи. Следвайки технологичната последователност, строителят работи и по втори етап, при който изпълнението е над 20%. Демонтираните профилирани блокове от сив гранит, плочите от бял мрамор и червен гранит и основната настилка от неформен гнайс се извозва от площада в базата на Общинско предприятие “Чистота”, където се сортират и складират. Този материал ще бъде използван в бъдеще за направата на еко пътеки, настилки по тротоари и пред сгради и институции общинска собственост.

В реализацията на проекта, в зоната на градския парк – Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. „Кръстьо Гешанов“, източно от река Луда Яна и северно от кв. 244А, първо ще бъдат изпълнени всички мероприятия, свързани с направата на нова детска площадка. На мястото на старата, която ще бъде премахната, съобразено с проекта за изграждане на Многофункционална спортна зала, ще бъдат изградени алеи и зелени площи.За подсигуряване на достъп за хора с увреждания при преминаване през река Луда Яна и връзка с пространството зад пазара, ще се изпълни рампа към съществуващата пасарелка. Строителните дейности по този подобект се предвижда да започнат в средата на тази седмица.

В изпълнение на Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река Луда Яна, северно от съществуващия пазар, източно от ул. „Димчо Дебелянов“ и южно от У.П.И. І4402 и У.П.И. Хобщ.., се предвижда оформянето на площта зад пазара, като проектно е предвидено да бъдат изпълнени алеи, зелени площи с осигурена поливна система, преасфалтиране на зоната и подсигуряване на достъп за хора с увреждания за преминаване на река Луда Яна, чрез направата на рампа към съществуващата пасарелка към градския парк.

За Подобект 4: Рехабилитация на ул. „Д-р Лонг“ от ул. „Макгахан“ до пл. „20-ти април“ – от о.т. 472 до 474, е предвидено премахването на старите настилки от павета и плочки, изпълнението нови, с предвидените в проекта решения, както и цялостно асфалтиране на улицата. Строителните дейности по този подобект ще започнат в предвидения от строителя график.

За Подобект 5: Реконструкция на част от ул. „Петър Карапетров“ от о.т. 448 до о.т. 461 град Панагюрище, в проектното решение е предвидено да се изпълни изцяло ново земно легло, да се разширят двете платна, оформяйки три островни групи с предвидените в тях мероприятия по озеленяване със съответната поливна система и изпълнение на ново осветление. Строителните дейности за изпълнение на този подобект ще започнат през следващата седмица в уличното платно откъм сградата на Общината.

Ръководителят на проекта „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“ г-н Георги Павлов е категоричен, че той е съобразен с всички проекти, които се реализират на територията на град Панагюрище и, че те се изпълняват в пълен синхрон, информират от администрацията.