Начало Култура „Ние сме горди бончевци“

„Ние сме горди бончевци“

СПОДЕЛИ

sou-nesho-bonchev

„Ние сме горди бончевци“. Това беше девизът на интердисциплинарният урок в ІVа клас с класен ръководител Петра Пирдопска, който прикова вниманието на ученици от ІІ клас, учители и няколко родители.

Преподаващите в паралелката Петра Пирдопска, Ваня Манчорова, София Ганчева и Иван Иванов, заедно с учениците учиха, пяха, представяха и обсъждаха на български и английски език важни въпроси – за опазването на природата и разделното събиране на отпадъци, за красотата на българските планини и гордостта да си ученик в СУ „Нешо Бончев“, за значението на здравословното хранене и положителния поглед на света.

Оказа се, че рапът е стил, който е важен за възпитаването на гражданско съзнание, особено когато създателите му са хора с високи ценности. С добро настроение, в състезателен дух и много любознателност учениците преговориха важни раздели от предметите околен свят, човекът и природата, музика и английски език. Те надградиха и усъвършенстваха уменията за работа в екип, превод, работа с речник, ползване на различни информационни източници.

Учителите благодарят на своите ученици за отговорното и активно участие в работата.