Начало Избори Никола Белишки: Предлагаме реална, изпълнима, надграждаща постигнатото програма и мотивиран екип, с...

Никола Белишки: Предлагаме реална, изпълнима, надграждаща постигнатото програма и мотивиран екип, с който ще я реализираме

СПОДЕЛИ
  • Програмата ни не е маркетингов продукт за 30-дневно ползване, а динамичен продукт, създаден в резултат от непрекъснат диалог с хората, така че стъпките в нея да отразяват техните потребности
  • Ние нямаме претенцията да сме единствени носители на морала, правото и всичкото планетарно знание, а сме отбор от можещи и знаещи личности, доказали, че в работата си залагаме на ефективност и ефикасност, а не на лъскава ефектност.
  • Предлагаме развитие и стабилност за общината ни, надграждане на постигнатото – без да спираме и да се лутаме, без да губим темпо, без да губим време.

Г-н Белишки, приключихте третия си мандат като кмет на община Панагюрище. Клиширан, но пък логичен в въпросът – какво ви мотивира да се борите за четвърти? 

Мотивира ме работата, която съм свършил и работата, която стои пред мен. Мотивират ме хората до мен, заедно с които сме изградили това до тук и заедно с които ще продължим да изграждаме бъдеще. Имам прекрасни и търсени професии, с които мога да се препитавам, но във времето назад разбрах, че това не ми е достатъчно, че искам да правя повече, не само за себе си, за семейството си, за приятелите си – а за всички, за които мога да направя повече. И така – вече шестнадесет години го правя, както мога. И смятам да продължа. Аз няма да се скрия след изборите, ще продължа да работя за жителите на общината ни и да носия отговорност за казаното, направеното и ненаправеното от мен, дори и да не бъда избран за кмет, защото съм част от кандидатска листа.

Кои са най-важните проекти, които са реализирани през вашия трети мандат?

Всички са важни – и най-мащабните, и по-малките са важни. Във всеки проект има по нещо за някого, което е важно и всеки реализиран проект генерира много нови посоки, в които да надграждаме. Това е неспирен процес. Има проекти, чиито резултати са видими, такива например са инфраструктурните. Има и проекти, при които очакваният резултат не е мигновен, а изисква време, такива например са социалните, образователните, в областта на културата, тези които са насочени към задържането на младите хора в общината ни. При всеки проект мислим в перспектива, гледаме към по-далечни хоризонти, а не само към заложената конкретна цел, тя е само стъпка напред. Реализацията на всеки проект не е край, а и начало. Всеки проект е част от нещо по-голямо, за което трябва да имаме предварителна визия, за да има той смисъл и функционалност. В работата си ние търсим решения чрез интегриран подход към проблемите.

Кое е новото и различното в предизборната ви управленска програма? Кои са акцентите, какви ще са приоритетите в нея?

Още от 2007г. на изборите ние винаги сме се явявали с програма, а не с намерения. В програмата ни за мандат 2023г.- 2027г. основните ни приоритети са – разумно управление на общинските финанси и общинската собственост; развитие и подобряване на общинската инфраструктура и качеството на живот във всички населени места на общината ни; нови и ефективни социални и образователни политики; подкрепа за развитието на културата, спорта и туризма; непрекъснато повишаване качеството на административното обслужване на гражданите;. Нови са стъпките, които сме заложили в тази посока, за да продължим да надграждаме постигнатото до сега. Тези приоритети, изведените от тях цели и конкретните стъпки за постигането им, са разписани в управленската ни програма за мандат 2023г.-2027г. Програмата ни не е маркетингов продукт за 30-дневно ползване, а динамичен продукт, създаден в резултат от непрекъснат диалог с хората, така че стъпките в нея да отразяват техните потребности. Тя е продукт който търпи развитие във времето и е съобразена с реалните възможности и ресурси за изпълнението ѝ.

Една от най-болезнените теми за панагюрци и всички жители на общината е водоснабдяването. Какво се прави и какво предстои в тази връзка? Какво се случва с язовир „Луда Яна“?

Според информацията от изпълнителите, подадена на ежемесечните работни срещи, 37-годишната епопея по изграждането на яз.“Луда Яна“ е на път да приключи през декември 2024г. По техните разчети до края на ноември т.г. ще бъдат завършени стената и преливника ѝ и ще стартира изграждането на водовземната  кула.

По проблемите с водоснабдяването не сме спрели да работим през всичките тези 12 години резултатите се усещат от всички жители на общината. Както многократно сме споменавали, проблемът е комплексен, тъй като освен подмяната на довеждащия водопровод, който снабдява с вода гр.Панагюрище и петте села, разположени на юг от града, се изисква и подмяна на водопреносната мрежа вътре в населените места. За изминалите три мандата успяхме да възстановим 11км от довеждащия водопровод, в момента тече процедура за избор на изпълните за подмяната на още 3км, финансирането на което е осигурено от общината и местната медодобивна фирма. Успяхме също така да санираме големите резервоари над града, които да са временен буфер в случай на авария по магистралния водопровод. По отношение на вътрешната водопреносна мрежа в града – 25,5км е подменена по проекта за израждане на воден цикъл, а 10,3км сме подменили със собствени средства. При селата проблемът с подмяната на водопреносната мрежа решаваме само със собствени средства, тъй като общината ни не е допустим бенефициент по активните в момента програми за външно финансиране. Там успяхме да подменим 8км от водопроводната мрежа. Подмяната на вътрешната водопреносна мрежа върви комплексно с подмяна на канализационната мрежа, изграждане на нови пътни настилки и тротоари в съответните участъци. През следващия мандат ще следваме отново политиката, в която ще настояваме за създаване на ВиК асоциация между държавата и община Панагюрище, с оператор на услугите нашето общинско ВиК дружество и ще работим за неговата финансова стабилност. Заложили сме надграждане на системата за стандарт и контрол на качествата на питейната вода. Естествено, продължаваме и с инфраструктурните проекти по подмяна на водопреносната и канализационната мрежа във всички населени места.

Прави впечатление, че в челото  на листата на ГЕРБ за предстоящите местни избори са хора, които  отдавна са част от вашия управленски  екип, повечето от тях – още от самия старт на кариерата ви като кмет.  Какво ви прави добър екип? 

Доверието. Ние всички зависим един от друг, от действието или бездействието на всеки, от знанията, уменията, вложените усилия и постигнатите резултати от всеки от нас в общата ни дейност. Минали сме през много битки, заедно. Минали сме и през много кризи, заедно. Радвали сме се на резултатите от съвместните ни усилия и сме „изяли много сол“, заедно. В листата си имаме и подкрепата и енергията на нови лица. Не всички от тях са партийно ангажирани. Имаме и представител на друга партия. Ние винаги сме били отворени към новото и към хора, споделящи нашата визия за развитие на общината ни и готови да споделят с нас идеи, време, усилия и отговорност в общата ни работа. Особено важно е че имаме собствена листа, членовете на която са доказани професионалисти и личности с голямо обществено доверие. Това, че имаме листа показва не само готовността ни да работим за реализирането на нашата програма за управление, а и  възможността да го направим.

През третия ви мандат получихте няколко награди* Какво стои зад тези награди и отличия?

Огромният труд на един добър екип – този на администрацията и този на общинските съветници, мотивиращата подкрепа на хората от общината ни, вярата че с желание, знания, умения и работа можем да постигнем много. Вярвам че най-голямата награда за всеки от този екип е удовлетворението на хората, награда е всяка усмивка, награда е гордостта на всеки жител с родния ни край.

Общината ни неизменно е в челото на класацията за ефективно управление на финансите. Как се случва това във времена на катаклизми, политически кризи и несигурност?

С отговорно отношение към изразходването на всеки един лев от нашите общи пари, с разумно планиране,  с работа, с експертиза, с контрол. Тук искам да направя едно пояснение. Много хора смятат че „финансово стабилна община“ означава „богата община“. Финансово стабилна е тази община, в която обществените средства се управляват и инвестират разумно, няма задлъжнялост, няма разходи, които са непосилни и непреценени във времето. Също като в семейния бюджет – подреждаш си приоритетите и харчиш, колкото имаш.

Изминаха 12 години от деня, в който прекрачихте прага на общинска администрация като кмет на общината. Каква е разликата между Панагюрище през 2011г. и Панагюрище 2023г.? А каква очаквате да е разликата между Панагюрище сега и Панагюрище през 2027г.?

Видима за всички. Не само очаквам, а и ще работя за това да сме жители на още по-просперираща, благоустроена, чиста, зелена, модерна и изпълнена с живот община. През 2023г. беше разработен и приет „Проект за интегрирано развитие на общината“, който дава визията за развитието на общината до 2027г.

Кой беше най-трудният период в управлението ви през тези 12 години? Как го преодоляхте?

Последният мандат. Преодоляхме трудностите с много работа. В последните три години държавата абдикира от ангажиментите и отговорностите към общините и своите граждани. По-време на COVID епидемията на общините се вмениха огромни задължения, без те да бъдат обезпечени финансово, експертно и дори нормативно. В управлението на държавата влязоха неподготвени хора, които не познават потребностите, процесите, законите, нямаха представа къде отиват, какво ще правят и каква отговорност поемат. Показаха, че само с ентусиазъм и хвърляне на кал не се постига нищо градивно, а се създава хаос и несигурност. За съжаление, резултатите усетихме всички. Не спечелихме нищо като общество, освен разделение и загуба на време. Инфлацията нарасна лавинообразно, а тя увеличава разходите и за общините, не само за домакинствата. Ние от своя страна се стараехме да не натоварваме хората с още харчове – данъците и таксите в нашата община не са вдигани през последния мандат. Оставиха ни да работим без бюджети. По закон общинските годишни бюджети се приемат след като е приет Държавният бюджет. Например – тазгодишният Държавен бюджет се прие на 28.07., вместо както е обичайно през декември на предходната година. В следствие на това общинският бюджет за 2023г. беше приет на 18.09.

Ако можехте отново да се върнете в 2011 година, кое или кои са нещата, които щяхте да направите по различен начин?

Всичко, което съм свършил е съобразено с условията и ресурсите към дадения момент. Това не означава, че нямам пропуски и грешки, „който не работи, той не греши“, е казал народът. При дадените обстоятелства съм се постарал да извлека максималното от себе си, от екипа си и от средата. Поглеждайки в ретроспекция, със сигурност  би имало и други начини, но посоката би била същата.

Как бихте довършил изречението: „Да бъдеш кмет е …..“

Да бъдеш кмет е работа като всяка друга.

Защо панагюрци да ви подкрепят за четвърти мандат?

Защото ние не „продаваме“ илюзии, опаковани в красиви думи. Не се опитваме да внушаваме, че сме магьосници, които могат да решат всички проблеми за миг. Не им предлагаме ноу-хау, което не им е по джоба. Предлагаме реална, изпълнима, надграждаща постигнатото програма и мотивиран екип, с който ще я реализираме, без задкулисни скрити договорки, без условности. Защото знаем, че знанията и решенията не се съдържат в няколко клика в социалните мрежи, а в прекия диалог с хората. Защото ние нямаме претенцията да сме единствени носители на морала, правото и всичкото планетарно знание, а сме отбор от можещи и знаещи личности, доказали, че в работата си залагаме на ефективност и ефикасност, а не на лъскава ефектност. Защото предлагаме опит, умения и знания, натрупани с работа. Предлагаме развитие и стабилност за общината ни, надграждане на постигнатото – без да спираме и да се лутаме, без да губим темпо, без да губим време.

__________________________________________________

*2019 година – награда в категория „Социална община, 2023 – почетен знак „Приятел на българската култура“, Община Панагюрище  през 2021 година получи награда за инвестиции в природата и хората, а през тази бе отличена в категория „Младежки дейности и спорт 2023” от Асоциацията на българските градове и региони.

 

Купуването и продаването на гласове са престъпления!