Начало Избори НИКОЛА БЕЛИШКИ ЩЕ РАБОТИ ЗА МОДЕРНА, ПРИОБЩАВАЩА И ПРИВЕТЛИВА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

НИКОЛА БЕЛИШКИ ЩЕ РАБОТИ ЗА МОДЕРНА, ПРИОБЩАВАЩА И ПРИВЕТЛИВА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

СПОДЕЛИ

Инвестициите за по-качествено образование, по-модерна и привлекателна образователна среда са сред приоритетите в управленската програма на Никола Белишки, представени днес. Кандидатът за кмет под номер 49 в бюлетината представи в социалните си мрежи и част от мерките, които ще предприеме, за да има и по-мотивирани преподаватели.

Съвременни подходи за преподаване и въвеждането на нови технологии в предучилищното и училищното образование ще се случи чрез нови проекти за финансиране от национални и европейски фондове, както и чрез дарителски програми.
В управленската програма са предвидени проект за изграждане на Дворец на децата, в който всички извънкласни занимания да са събрани под един покрив и удвояване на общинските средства за стимулиране на децата с изявени дарби по инициативата „Звезден клас“, която има вече 12-годишна традиция.
Стратегията на Белишки предвижда и отворено партньорство с неправителствени организации за развитието на местния образователен потенциал.
Всички тези мерки набелязваме след разговори от страна на нашия екип с работещи в образователната сфера. Това несъмнено е най-аргументираният диалог, но отчитаме и обратната връзка, която идва от родителите и бизнеса. Целта е образованието в Панагюрище и региона да е качествено, но и актуално и полезно за пазара на труда”, отбеляза кандидатът за кмет на ГЕРБ.
За Белишки е особено важно и преодоляването на социалните неравенства в образователната сфера. Затова управленската му програма предвижда инициативи за социално подпомагане и предотвратяване на ранното отпадане от училище. Никола Белишки акцентира и върху младежкото включване: “Според мен трябва да поощряваме добрите идеи на активните млади хора и да им даваме възможност за участие в общинските дела. Това също може да е добра школа, да даде предимства и посока на развитие, а и перспектива пред младежите, които имат желание да останат и да се развиват на родното си място”, споделя още Белишки.
Цялата управленска програма на канидата за кмет е достъпна на linktr.ee/nikolabelishki . На същия адрес продължава да е отворена и специалната форма, в която всеки е свободен да допълни програмата със своите идеи за развитието на общината. Част от постъпилите предложения до момента са дадени от млади панагюрци, с някои от които екипът на Белишки вече проведе срещи за обсъждане на възможностите за реализацията им.

На изборите на 23 юни Никола Белишки е под номер 49 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление