Начало Общество Никола Белишки ще участва в Сесия на Конгреса на Съвета на Европа...

Никола Белишки ще участва в Сесия на Конгреса на Съвета на Европа в Страсбург

20
0
СПОДЕЛИ

kmet

От 19-ти до 21-ви октомври, 2016 г. в Страсбург, Франция, в седалището на Съвета на Европа, ще се проведе 31-та Сесия на Конгреса на Съвета на Европа. Темата за есенното заседание в Двореца на Европа тази година е „Етика и прозрачност на местно и регионално ниво“. В българската делегация ще участват и кметът на община Елена Дилян Млъзев, Силвия Стойчева, председател на Общински съвет – Самоков, Диана Кънева, експерт в НСОРБ, кметът на община Сатовча Арбен Мименов, председателят на Общински съвет – Созопол Красимира Германова и кметът на община Панагюрище Никола Белишки.

Предстоящата сесия на Конгреса е т.нар. Обновителна за състава на Конгреса и дава начало на работата за предстоящия мандат 2016 – 2020 г. Целият състав на Националната делегация за мандат 2016 – 2020 г., по предложение на Управителния съвет на НСОРБ, е утвърден от Министерски съвет по актуализирана процедура от юни, т.г. Той се определя възоснова на изискванията на Хартата и задължителната резолюция на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Всички делегации трябва да отразяват политическия, географския и регионалния / местния баланс в своята държава, както и равенството между половете.

Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) е консултативен орган на СЕ, който съществува от 1994 г. и цели насърчаване на местната и регионалната демокрация в страните членки и следи за прилагането на принципите на Европейската харта за местно самоуправление. Национална българска делегация участва в работата на Конгреса от 1995 г.