Никола Белишки: За 7 години общината няма нито една стотинка кредит

  СПОДЕЛИ
  restorant

  Г-н Белишки, общината ви е отличник заедно с Пловдив по най-добри показатели за финансова самостоятелност и устойчивост, за инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи. Как постигнахте този резултат?

  Колкото и нескромно да звучи – с желязна финансова дисциплина, с пълни разчети на наличността в общинския бюджет спрямо поемане на разходи и най-вече с коректно отношение към всички партньори. Вече 7-ма година община Панагюрище няма неразплатени задължения към нито един от доставчиците или изпълнител на услуги. С една дума всичко това е постигнато с работа, със строги правила за всичко, което минава през механизмите за плащане и за поемане на задължения към общинския бюджет. С която и да е обществена поръчка, като започнем с обявяването, възлагането, контрола по изпълнението, междинните плащания – всичко това е елемент от успеха. Самият финансов отдел – с пълни и точни разчети за средствата, с които разполагаме, собствените приходи, местни данъци и такси. Това е наистина само с работа.

  Какво беше финансовото положение на общината през 2011 г. когато встъпихте в длъжност?

  Няма да се впускам в много коментари. Ще кажа, че тогава заварих около 600 000 лева в бюджета на общината, което е 1/24-та част от него, а отсреща чакаха заплати, осигуровки и задължения към доставчици за над 1,5 млн. лева.

  Това значи ли, че в началото сте плащали само стари задължения?

  Започнахме с много строги мерки за поемането на задължения и чак тогава пристъпваме към разплащане. Странното е, че имаше поети устни финансови задължения, поети от предишното ръководство. Минахме през съд и пак ги платихме, но това са времена, които не ми се иска да си спомням.

  И все пак успяха пред съда да си защитят устните договорки?

  С явяване на предишното ръководство като свидетел пред съда, че задължението е поето. Говоря примерно за една ограда на тенис корт. Ние имахме претенции, че не е извършена. Те обаче казаха: „Да, извършена е“. И 7000 лева изчезнаха след година и половина дела. След това с едни ремонти на училища. Там имаше устно възложени допълнителни дейности на стойност 100 000 лева. Първите дела, заведени към общината за дължими суми, ги спечелихме. Доказахме, че не ги дължим. Но фирмите след това заведоха дела за „обогатяване“ на община Панагюрище – че тя е придобила активи на съответните стойности. Тогава бе отсъдено в полза на фирмата изпълнител. Ние спечелихме само това, че процент от печалбата падна. Така че първите две години се занимавахме с такива неща. След това започнахме да реализираме големите проекти по „Околна среда“ и „Региони в растеж“. Тук е мястото да похваля служителите на общината за строгата дисциплина. Всеки превод беше осчетоводяван много бързо. Собствените пари се превъртаха редовно. Реализираха се проекти за над 80 милиона лева. И забележете, покрили сме си съфинансирането и не сме теглили кредит. Дори от фонд „ФЛАГ“ ли? Да. В предишния мандат имах решение на Общинския съвет от фонд „ФЛАГ“ да изтегля 2,5 млн. лв. за довършване на регионалното депо и 7,5 млн. лв. за водния цикъл. За 7 години не изтеглих нито една стотинка кредит. Защо? Защото смятам, че е не нормално в края на мандата си да оставя община с дългове. Въпреки санкцията, която имахме от едно правителство, което стоя много малко време.

  За кой от двата проекта?

  За водния цикъл. Претенциите на управляващия орган беше за субективна методика, приложена при избора на изпълнител. Но трябва да подчертая, че благодарение на тази „субективна“ методика общината е икономисала на Управляващия орган около 8 млн. лв.

  Как така?

  Те ни известиха в началото с едно писъмце, че ще ни наложат 25% от стойността на проекта с обща стойност 56 млн. лв. Ние възразихме с писмо до Управляващия орган и санкцията от 25% падна на 5%. Тук, ако разсъждаваме чисто логически, можем да съдим за аргументите на обвинението. Това продължи година и нещо. След това при второто правителство на ГЕРБ бе създаден междуведомствен съвет, председателстван от г-н Томислав Дончев. Ние трябваше там да внесем нашите възражения и някой да отмени тези санкции. Санкциите не се отмениха. И може би сме единствените, които започнаха да си покриват санкциите. Следващата година се даде възможност на общините да подписват тристранни споразумения с Управляващия орган и Министерство на финансите за опрощаване на 80% от дълга. Ние успяхме да подпишем такова споразумение и платихме останалите 20% от дълга. На практика свалихме дълга от 14 млн. лв. на 3 млн. лв., от които в крайна сметка платихме общо не повече от 1,8 млн. лв. Но и за тях смятам, че са некоректно наложени.

  Но общините масово ползват фонд „ФЛАГ“ да осигурят съфинансирането, изискващо се по проектите. Вие откъде обезпечавате този дял?

  От бюджета, от собствените приходи. И да, получавам около 1,8 млн. лв. концесия от „Асарел Медет“, но не е това разковничето. Иска се просто човек да си направи ред на парите както вкъщи, така да управлява и парите на общината, на данъкоплатците, защото те не са негови. Може да прозвучи популистки, но всеки е длъжен, щом е на работа в общината – от чистачката, от портиера до кмета да си вършат работата на 100% съвестно.

  Вие сте електроинженер по образование, но може би разбирате и от финанси, за да сте първенци по финансова дисциплина?

  Не, не разбирам от финанси. Финансистът ни е много добър. Пак казвам, въпрос е на въведен стил и метод на работа. На мен щеше да ми е много лесно да изтегля един кредит и да правя чудеса. Повярвайте ми, има къде да вложа 10 млн. лева и буквално за една година ще ги изхарча. Но не можем да харчим повече, отколкото изкарваме.

  В момента с коя оперативна програма работите най-активно?

  С „Региони в растеж“ най-вече. Община Панагюрище беше една от39-те, които изготвиха интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Кандидатствахме и спечелихме 15 млн.лв. Първият етап започнахме миналата година. Реновирахме две детски градини изцяло. Като казвам изцяло, имам предвид, че им оставихме само стените, всичко друго беше подновено. Сега продължаваме с още две градини и филиала към едната – детската ясла. Въпрос на време е да стартираме рехабилитацията на 12 улици в града. Те са възложени на инженеринг, в процес на одобряване на проектите сме. Вървят съгласувателните процедури. Предстои да направим саниране на три блока по националната програма за енергийна ефективност. Единият е приключил, до края на месец юни може би ще приключат и другите два.

  По „Региони в растеж“ имате ли саниране на частни сгради?

  Да. Тази седмица ще се събира комисията да направи класацията на подадените заявления. Община Панагюрище за предишния програмен период 2007-2013 г. е на първо място по усвояване на евросредства в област Пазарджик и на 9-то място в страната. Осигурените от ЕС средства надхвърлят 100 милиона лева.

  Интервю на Анита Чолакова

  Източник www.actualno.com