Начало Бизнес Ново увеличение на банкови такси през февруари и април

Ново увеличение на банкови такси през февруари и април

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище
Реклама

Поредно повишение на такси готвят част от банките услуги през февруари и април.

Tри от големите банки у нас въвеждат както нови услуги, така и по-високи такси.

РАЙФАЙЗЕН БАНК 

Въвежда се от 3-ти февруари месечна такса от 2,5 лева за поддържка на спестовна сметка „Без ограничения“.

От 10 лева на 15 лева става месечната/годишна такса за поддържане на Спестовна сметка „Premium“.

От 10-и февруари скача месечната такса за изготвяне на извлечение по сметка на хартиен носител по поща – от 2 на 5 лева.

При кредитните карти комисионът за хартиено месечно извлечение поскъпва от 2 на 3 лева.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Промените влизат в сила от 5-и април.

Двойно скача таксата за откриване на разплащателна сметка без дебитна карта – от 4 лева на 8 лева.

3 лева повече ще струва и откриването на съвместна разплащателна сметка, така новата такса става 15 лева.

За откриване на стандартна спестовна сметка вместо 2,5 лева таксата скача на 8 лева.

Досега за откриване на сметка за срочни депозити беше без такса, но след 5-и април ще има такса от 20 лева.

Скача и месечната такса за разплащателна сметка с дебитна карта с регулярни постъпления от 1,5 лева на 1,8 лева.

От 2,5 лева на 3 лева става таксата за разплащателна сметка без регулярни постъпления.

С 2 лева повече на месец ще се плаща и за съвместна разплащателна сметка, тоест 12 лева.

Досега месечната такса за стандартната спестовна сметка беше 2,5 лева. Въвеждат се и две нови точки – едната е със средномесечен баланс до 200 000 BGN/100 000 EUR, вкл., а другата е със средномесечен баланс над 200 000 BGN/100 000 EUR. Съответно с такси от 4 лева и 10 лева.

Двойно скача и таксата за внасяне по сметка от титуляр на каса до 3000 лева – от 1 лев става 2 лева.

Увеличение от 4 лева на 6 лева има и при тегленето на суми от каса до 1000 лева.

С 3 лева има скок и при комисиона за вътрешнобанковите преводи между две сметки на клиент, новата такса е 5 лева.

За преводите към други сметки новата такса е 5 лева от досегашната – 2 лева.

Отпада таксата за доставка на карти на адрес в България. Въвежда се обаче такса за издаване или преиздаване на карта с доставка в банков филиал от 2 лева.

С 0,30 лева повишение има и за месечна такса за поддръжка и обслужване на сметка с карта за клиенти с регулярни постъпления, така след 5 април ще се плаща 1,80 лева.

Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметка с карта за клиенти без регулярни постъпления вече ще струва 3 лева.

Изпратихме запитване до банките, като отговор получихме само от Райфайзен банк. 

„Съгласно Общите условия за предоставяне на платежни услуги, дебитни карти и Райфайзен онлайн за юридически лица, Райфайзенбанк България си запазва правото да изменя или допълва Тарифата и Общите условия по всяко време при уведомяване на клиента най-малко една седмица преди датата на влизане в сила на новите условия“, коментираха от банката.

Източник: offnews.bg