Начало Здраве Няма случаи на ехинококоза сред учениците от областта

Няма случаи на ехинококоза сред учениците от областта

СПОДЕЛИ
гръден хирург
Реклама

Приключиха скрининговите ехографски прегледи за ехинококоза /заболяване от кучешка тения/ сред ученици от училища в област Пазарджик, организирани от РЗИ Пазарджик и участие на Катедра по инфекциозни болести на МУ – Пловдив, представена от доцент д-р Д. Вучев, завеждащ секция по паразитология и тропическа медицина и асистент д-р Г. Попова.
Профилактичните прегледи започнаха през месец януари 2019 г. и завършиха в края на месец май. Диагностиката на децата бе проведена в училищата, с портативен ехографски апарат, осигурен от Националния център по заразни и паразитни болести – МЗ, София, с директор проф. д-р Т. Кантарджиев.
Прегледите се извършиха безвъзмездно от доцент д-р Д. Вучев, в изпълнение на Регионална профилактична програма за контрол на ехинококозата на РЗИ Пазарджик. Целта на проведенатапрофилактика бе своевременна диагностика в латентна фаза на ехинококоза и съответно предприемането на неотложно лечение. При проведени  прегледи на 388 ученици от с. Алеко
Константиново и с. Ковачево през 2016 г. бе открита латентна чернодробна ехинококоза на 5 деца, на възраст от 6 до 15 години. Положително при прегледите през тази година е, че не са открити нови случаи на заразени при прегледани 475 деца от селата: Огняново, Пищигово, Хаджиево, Исперихово, Юнаците, Черногорово, Говедаре, Злокучене, Виноградец, Семчиново, Симеоновец.
Специалистите от РЗИ напомнят, че заболеваемостта от ехинококоза в България е най-висока в страните от Европейския съюз, а област Пазарджик е от най-засегнатите. Диагностицирани са болни от всички общини в областта.
Заболяването протича с дълъг инкубационен период. Развитието на паразита в човек протича скрито, в продължение на години, без особени болестни прояви. За ограничаване на ехинококозата като най-ефективни медицински мероприятия се определят: активната диагностика на скритата заболеваемост и насочването за адекватно лечение с проследяване на ефективността му /диспансерен мониторинг/, и здравната промоция сред населението в риск.
Контрол на кучешките популации – от страна на ветиринарните органи и общините.

 

2 / 2

***
Ехинококоза, наричана още заболяване от кучешка тения, е типична  зооантропоноза .
Зрелият индивид паразитира в червата на кучето. Ларвата /ехинококова киста/ се развива във
вътрешните органи на бозайниците /особено овце и други домашни тревопасни и всеядни
животни/, включително и в човека. Не е възможно заразяване на човек от човек. Заболяването
има хроничен характер, води до значителни загуби в животновъдството и загуба на
трудоспособност сред населението.  Заболяването протича с различни симптоми според това, в
кои вътрешни органи на междинните гостоприемници се развива ларвата – ехинококова киста.
***
Профилактика
За успешна профилактика на ехинококозата е нужно да се прекъсне биологичният цикъл на
паразита или звена от епизоотологичната верига. Съгласно прилаганите методи, условно
профилактиката на паразитозата може да се подраздели на лична и обществена.
Лична профилактика:
 Недопускане на контакт със скитащи и безстопанствени кучета
 Измиване на ръцете преди всяко хранене
 Обилно измиване с вода на плодове и зеленчуци, преди да се консумират
 Спазване на стриктна хигиена при отглеждане на кучета
 Редовно обезпаразитяване за кучешка тения на домашните кучета
 При обработка на кожи от животни да се ползват ръкавици и защитно облекло.
Обществена профилактика:
 Информиране на населението за същността на заболяването
 Опазване на населението от инвазиране и опазване от заразяване на кучетата и
селскостопанските животни, включително недопускане на кучета в сгради, където се
отглеждат други животни
 Отстраняване и не допускане на безстопанствени /скитащи/ кучета в населени места чрез
залавяне и настаняване в приюти
 Да не се допуска хранене на кучетата с необезвредено термично месо
 Паспортизация и регистрация на кучетата и редовно обезпаразитяване
 Недопускане на скитащи и домашни кучета до детски площадки, плажове, паркове и
градини, в обекти за хранене
 Осигуряване на ветеринарно-санитарен контрол при клане на животни в домашни
условия. При констатиране на опаразитени органи се изрязва ехинококовия мехур, а при
масивна инвазия поразеният орган се обезврежда по подходящ начин.