Начало Общество Област Пазарджик – с 89 проектни предложения по Публичната инвестиционна програма на...

Област Пазарджик – с 89 проектни предложения по Публичната инвестиционна програма на Правителството

СПОДЕЛИ

С 89 проекта на обща стойност над 79 млн. лв. кандидатства област Пазарджик по поканата за финансиране от Публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Днес областният управител Иван Йорданов внася в Министерството на финансите обобщения списък с проектните предложения от Областна администрация – Пазарджик и 11-те общини в региона.  Областният управител е натоварен с функциите да координира и подпомага общините в процеса на изготвянето, набирането и номинирането на проекти и програми с регионално и местно значение. Проектите на общините от областта са 85 на брой, като преобладават предложенията за подобряване на пътната и ВиК инфраструктура, за ремонт и реконструкция на обществени сгради – социални домове, учулища, читалища, подобряване на енергийната ефективност, изграждане на спротни площадки, възстановяване и пространствено оформелние на паркове. Внесени са и идейни проекти в сферата на културата и туризма и в подкрепа на местната икономика. Областният управител на Пазарджик кандидатства с четири проектни предложения за обекти с регионално значение. Изграждане на 7 км. пътен участък от АМ „Тракия” до гр. Пазарджик, изграждане на първи етап от западен околовръстен път на Пазарджик с дължина 1,5 км., рехабилитация на път Пазарджик-Пещера-Батак, пътна варианта и мост с обща дължина около 21 км. и едно общо проектно предложение за благоустрояване на малки населени места в областта. Проектните предложения от област Пазарджик ще се конкурират с общините от цялата страна при разпределението на общия финансов ресурс от 500 млн. лв., заделени от държавния бюджет в подкрепа на социално-икономическото развитие на регионите. По този начин правителството осигурява допълнително финансиране за проекти, които не могат да получат средства от европейски и други финансови донори. Проектите ще се оценяват от Междуведомствен съвет, който ще се ръководи от министъра на финансите Петър Чобанов. Списъкът на проектите и отговорните за тяхното изпълнение институции, както и съответното финансиране, ще се одобряват с постановление на Министерския съвет. Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ ще се изпълнява при спазване на принципните разпоредби за публичност и прозрачност на разходване на средствата, както и за подбора на проектите и програмите, реализирането на които ще спомогне за устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доход

Източник: pamedia