Начало Местна власт Областният съвет за развитие ще присъжда награда за „Инвеститор на област Пазарджик”

Областният съвет за развитие ще присъжда награда за „Инвеститор на област Пазарджик”

СПОДЕЛИ
restorant

pan 2 newОбластният съвет за развитие ще присъжда награда за „Инвеститор на област Пазарджик”, съобщиха от Областна администрация Пазарджик. Решение за това е взето от председателя на съвета – областния управител Гинче Караминова, кметове на общини от региона, представители на общинските съвети, на синдикатите и организации на работодатели. Домакин на поредното изнесено заседание на Областния съвет за развитие бе кметът на община Панагюрище Никола Белишки. Допустими кандидати за наградата са юридически лица номинирани от общините в област Пазарджик. Регламентът предвижда попълване на формуляр за участие в конкурса и последваща оценка от членовете на Областния съвет по критерии свързани с размер на направените инвестиции и брой създадени нови работни места. По време на заседанието бе представен опитът на община Панагюрище за разработване на система за дуално образование и успешно взаимодействие с бизнеса от зам.-кмета на общината Галина Матанова. Секретарят на Съвета Гергана Калоянова запозна членовете с две основни теми от последното заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район: Нормативна уредба в сектора на балнеологичния и спа туризъм. Условия и ред за сертифициране на центровете за балнео и спа туризъм и минимални задължителни изисквания. Информация за основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Следващото заседание на Областния съвет за развитие ще се проведе в края на месец септември, домакин ще бъде кметът на община Батак Петър Паунов.