Начало Общество Община Панагюрище кандидатства с проекти по програма “За чиста околна...

Община Панагюрище кандидатства с проекти по програма “За чиста околна среда – 2013 г.”

СПОДЕЛИ
restorant

 Община Панагюрище кандидатства с конкурсни проекти в Министерство на околната среда и водите и ПУДООС (Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда) по Националната кампания “ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013 г.” на тема: “обичам природата – и аз участвам”.

         Проектите за община Панагюрище са:

        –  „Създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в гр.Панагюрище” – ул.”Стоян Пъков” и ул. „Детелина”;

– „Подобряване на жизнената среда – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в гр.Панагюрище” – ул. „Брацигово”;

– „Създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в гр.Панагюрище” – ул. „Г.С.Раковски” и ул. „Отец Паисий”;

– „Зона за отдих и спортна площадка в гр.Панагюрище” – ж.к. „Оптикоелектрон І” в района на бл.2, 3 и 6;

– „Подобряване на жизнената среда – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в гр.Панагюрище” – ул. „Граф Игнатиев” и ул. „Филип Щърбанов”;

– „За чиста околна среда” – кметство с. Оборище, община Панагюрище;

– „Приятен отдих сред чиста природа” – кметство с. Баня, община Панагюрище;

– „Почистване, благоустрояване и озеленяване на гробищен парк” – кметство с. Бъта, община Панагюрище.

 

Проектите включват дейностите почистване на замърсените терени, реконструкция и оформяне на терените за затревяване, зацветяване, засаждане на дървета и храсти и разполагане на съоръжения за деца.  За спортната площадка са предвидени метални врати за футбол и пластмасови скамейки.

Целта на кампанията За чиста околна среда – 2013 г.” е повишаване на екологичната култура в сферата на опазване на околната среда. С реализацията на дейностите по Националната кампания За чиста околна среда – 2013 г.” се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистените площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Основната цел е постигане повишаване на екологичното съмосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Разработените и внесени на 15 февруари в МДСВ и ПУДООС конкурсни проекти са в съответствие с цялостната стратегия на ръководството на община Панагюрище, заложена в Програмата за управление за периода 2011-2015 година. Те са отражение на една от основните цели на Програмата – превръщането на общината в привлекателно място за живеене с повече места за спорт и развлечение, с повече зелени площи за отдих и детски площадки.