Начало Общество Община Панагюрище ще изгражда Локална станция за пожаро­­­­­наблюдения

Община Панагюрище ще изгражда Локална станция за пожаро­­­­­наблюдения

СПОДЕЛИ
restorant

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки подписа на 16 април 2013 година  договор с Държавен фонд  „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони. Проектът на община Панагюрище предвижда изграждане на Локална станция за пожаронаблюдения  на територията на общинския поземлен фонд , в землището на село Баня.

Финансовата помощ по Мярка 226 се предоставя за инвестиции във възстановителни дейности, строителство и подобряване на наблюдателни пунктове и закупуване на средства за наблюдение и комуникация. Проектните предложения са за изграждане на Контролни центрове за наблюдение на определените зони, анализ на рисковете от възникване на пожар, реакция, оповестяване и координация на пожарогасителите и спасителни дейности при пожар, както и изграждане на Локални станции за наблюдение, разположени върху 25 метрови метални кули и оборудвани със съответната специализирана техника. По програмата не  се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Експертната комисия за осигуряване на прозрачност във фонд „Земеделие“ е одобрила 16 проекта по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони.  Общата стойност на финансирането за всички одобрени проекти е 4 501 775 лева. Повечето общини ще използват средствата за изграждане на изкуствени водоизточници и наблюдателни кули.