Начало Местна власт Община Панагюрище отново е сред финансовите отличници, този път по намаляване на...

Община Панагюрище отново е сред финансовите отличници, този път по намаляване на задължения

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище
Реклама

Кметовете не само не трупат нови дългове по време на кризата, предизвикана от коронавируса, но и са ги намалили спрямо края на 2019 г. – от 188,1 са паднали до 172,9 млн. лева.

Това показват данни на Министерството на финансите за първото тримесечие на годината. Спрямо година назад обаче просрочените задължения остават с 53 млн. лв. повече. 129 общини нямат дългове, докато в края на 2019 г. броят им беше с 8 по-малко. Задълженията са натрупани от 136 общини, което е 51% от общия им брой в страната.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 23% или 61 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 9,6 млн. лева. В същото време 79 общини, представляващи 30% от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 44,9 млн. лева. Най-големите отличници са Челопеч, Панагюрище, Ямбол, Столична община,Божурище, Чавдар, Априлци, Варна, Руен и Пловдив. Най-голям бюджетен излишък реализират Варна, Пловдив, Русе и Плевен. От своя страна Столична община, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Монтана отчитат най-голямо намаление в размера на задълженията си. Общините с финансови затруднения остават 16 с общи просрочени задължения 65,5 млн. лв. Това е увеличение с 20,6 млн. спрямо година назад. В сравнение с края на 2019 г. обаче дълговете им намаляват с 0,4 млн. лв., като само при 5 общини има увеличение. Планове за оздравяване изпълняват Симитли и Сунгурларе. Те обаче не са съгласувани през разглеждания период.

 
Колкото до общинския дълг – към края на март той възлиза на 1.42 млрд. лв. – 648,2 млн. лв. вътрешен и 779,9 млн. лв. външен дълг. Голяма част от сумата – 1.19 млрд. лв. са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти.
 
Средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада до 29,47 %
 
спрямо 34,92 % в края на 2019 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година (33,60 %). Броят на общините, които отчитат по-висок дял на приходите от общите постъпления от средния за страната, е 44, спрямо 38 към края на предходната година и 40 към края на март 2019-а. Приходите превишават разходите за местни дейности при 46 общини. Отчита се намаление спрямо същия период на миналата година, когато са били 58.
 
В края на 2019 г. този резултат се наблюдава само при 16 общини. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от Централната банка, спада до 46,49 % спрямо 48,50 % година по-рано, като остава по-ниско спрямо края на 2019 г. – 48,49 %. Към края на месец март 2020 г. бюджетното салдо на общините е положително и е в размер на 314,2 млн. лв.