Начало Местна власт Община Панагюрище се свързва към националната газопреносна мрежа

Община Панагюрище се свързва към националната газопреносна мрежа

СПОДЕЛИ
Газопреносна мрежа
Реклама

 Община Панагюрище се свързва към националната газопреносна мрежа, реши местният парламент

Община Панагюрище се свързва към националната газопреносна мрежа. Това реши на свое заседание, провело се на 9 септември 2019 г., Общинският съвет в Панагюрище. Местният парламент гласува предварително съгласие на „Булгартрансгаз” ЕАД за преминаване на проектно трасе на газопровод  и съпътстващите го технологични съоръжения през общински поземлени имоти.

Съществен ефект от газификацията на общините е повишаване на сигурността и качеството на  енергоснабдяването, като по този начин ще се избегне необходимостта от осигуряване на запаси от твърдо гориво.

Проектът е изготвен съгласно Заповед № РД-02-15-54/02.06.2017 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на разработка на ПУП. С решение на Министерски съвет №312 от 10.05.2018 г. обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” е определен за национален обект и за обект с национално значение, с обхват землищата на селата Баня, Бъта и град Панагюрище.

Проектът е в процедура на обявяване на заинтересуваните страни в Държавен вестник.

Осигуряването на природен газ и до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и с качеството на живот.

Замяната на твърдите горива с природен газ ще доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества и ще допринесе за опазване на околната среда.