Начало Общество Община Панагюрище ще бъде домакин на кампанията „Разруши мълчанието“

Община Панагюрище ще бъде домакин на кампанията „Разруши мълчанието“

СПОДЕЛИ

Бончевци се включват с арт-експозиция

razrushi

На 18 март 2016 година от 11:00 часа в сградата на Община Панагюрище ще се проведе дискусия на тема  „Превенция на насилието“, а от 12:30 часа в двора на Средно образователно училище „Нешо Бончев“ ще бъде представена арт-експозиция на повече от 300 тениски, изработени от ученици и техните родители от цялата страна по темата „Превенция на насилието“.

Двете събития са част от Националната кампания „Разруши мълчанието“ – кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие и насилие основано на полов признак. Организатор на кампанията е Национална асоциация на общинските служители в България. Проектът е финансиран по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Стойността на безвъзмездната помощ е 49 500 евро.

В рамките на дискусията на тема „Превенция на насилието“ ще бъдат обсъдени възможности за подобряване на взаимодействието между институциите, продължаващи кампании срещу насилието и повишаване на нетърпимостта спрямо този недъг в обществото.

Иновативният начин чрез изкуство от деца да се противопоставим на насилието обхвана вниманието и ентусиазма на ученици и родители от цялата страна. Оригинални надписи на български и на английски, рисунки и апликации върху тениски, образуваха цветна палитра, която ще посети всички градове по проекта.

Националната кампания включва градовете София, Стара Загора, Сливен, Плевен, Търговище, Мездра, Козлодуй, Панагюрище, Гоце Делчев и Неделино, които я подкрепиха по места и са част от проекта.

Целта на проекта е намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез повишаване на информираността и знанието сред жертвите на насилие, уязвимите общности и обществото като цяло. В партньорство с Norsensus Mediaforum – Норвегия за срок от 9 месеца, до 30 май 2016 година, се постига повишаване на разпознаваемостта на проблема сред жертвите и обществото, както и се насърчава нулевата толерантност към насилието във всичките му форми.