Начало Общество Община Панагюрище спечели нов социален проект

Община Панагюрище спечели нов социален проект

22
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Първият за новия програмен период проект, спечелен от Община Панагюрище, е вече факт, съобщиха от Общинска администрация.

На 26.04.2016 година Община Панагюрище получи покана за подписване на договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, на стойност 499 999,18 лева. Проектът е „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище” по схемата „Независим живот”.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на нуждите и потребностите на хора с увреждания и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

За период от 18 месеца, възрастните хора и лицата с увреждания ще имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности.

Проектът предвижда осигуряване на помощ и подкрепа  в домашна среда на  75 жители на община Панагюрище – възрастни хора над 65 години, лица и деца с увреждания, които имат различни затруднения. Освен основните услуги ще им бъде предоставена и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

За предоставяне на новите социални услуги на потребителите ще бъдат назначени минимум: 59-ма лични асистенти, 5-ма домашни помощници и 3-ма социални асистенти. Предстои техният подбор, чрез прецизна методика.

За да бъде пълноценно предоставена услугата, по проекта ще се организира обучение на хората, които ще бъдат наети на работа.

Проектът предвижда предоставяне на подкрепа за разширяване на дейността на съществуващо Звено за услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Панагюрище.

За осъществяване дейността на Звеното ще се назначи следният персонал: психолог, социален работник, медицинска сестра и рехабилитатор.

В резултат на изпълнение на дейностите се очаква да се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания от общината.  Ще бъдат осигурени условия за независим живот и социално включване, при зачитане на правата на хората, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.