Начало Местна власт Община Стрелча обявява прием на документи за финансово стимулиране на ученици с...

Община Стрелча обявява прием на документи за финансово стимулиране на ученици с изявени дарби

СПОДЕЛИ
Чачов
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА ПО НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 01.06.2020г. до 12.06.2020г. ще се приемат документи за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.
С Наредбата се определят условията и реда за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча.
Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с постижения в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Право на отпускане на еднократно финансово стимулиране има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 01 юни 2019 г. до 12 юни 2020 г. с критерии:
•    ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални

Областите за кандидатстване са:

•    Наука и техника – математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
•    Изкуство и култура – музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
•    Спорт.

Документи за кандидатстване.

•    Молба по образец;
•    Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
•    Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
•    Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
•    Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 01.06.2020г. до 12.06.2020г .
Лице за контакти: Лалка Димитрова – секретар на комисия по стипендиите.

Допълнителна информация: Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да я откриете на следния адрес: http://www.strelcha.bg – секция Общински съвет, раздел Наредби.