Начало Местна власт Община Стрелча ще реализира проект за изграждане на пречиствателна станция

Община Стрелча ще реализира проект за изграждане на пречиствателна станция

СПОДЕЛИ
Община Стрелча ще реализира проект за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр. Стрелча” на стойност 4 936 020,31 лв. по решение на Управителният съвет на ПУДООС от 12.11.2021 г.
Чрез изграждането на пречиствателна станция ще се подобрят благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на територията на град Стрелча, а през следващите 30 години ще бъде осигурено качествено пречистване на отпадъчните води.
Добрата новина за нова инвестиция в инфраструктурата на Стрелча е доказателство за доверието на изпълнителната власт и институциите към ръководството на общината, независимо от политическата ситуация.
Кметът на общината инж. Георги Павлов коментира със задоволство, че една от големите цели в управленската му програма – изграждането на пречиствателна станция е вече факт.