Начало Местна власт Общината с покана за членство в Асоциацията на българските градове и региони

Общината с покана за членство в Асоциацията на българските градове и региони

СПОДЕЛИ

B Общинска администрация Панагюрище е постъпило предложение за членство в Асоциацията на българските градове и реиони. 

С писмо до Общинския съвет кметът на общината Никола Белишки информира за предложението и предлага местният парламент да даде съгласие за включване на общината ни в сдружението, като неин представител ще е кметът.

Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.  Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

Организацията обединява структури с общи или близки проблеми при формулирането на публичните политики. Тя стъпва на двата основни стълба на демократичното развитие – градовете и регионите. В градовете, особено 28-те областни центъра, на практика живее повече от половината от населението на България. Тези хора имат правото и задължението да бъдат двигатели на прогреса и по този начин да определят посоката на развитието не само на своите градове, но и на страната като цяло. Чрез втория стълб – регионите – всъщност се обхваща цялото население на България,  обединено в силни структури, които разполагат с необходимите ресурси и капацитет за разработване и прилагане на модерна регионална политика, отговаряща на предизвикателствата и отговорностите на страна ефективен член на ЕС.

Настоящата структура на АБГР обединява усилията на всички политици и практици на местно и регионално равнище за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.