Начало Местна власт Общински съвет-Панагюрище заседава на 27 юли

Общински съвет-Панагюрище заседава на 27 юли

СПОДЕЛИ
Реклама

На 27 юли от 16:00 часа ще се проведе заседание на ОбС-Панагюрище. Ето и дневния ред:

  • Приемане Отчет за дейността на Общински съвет-Панагюрище за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. и План за дейността за периода 01.07.2017 г. -31.12.2017 г.
  • Упълномощаване на Кмета на Община Панагюрище за издаване на запис на заповед.
  • Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване/ПРЗ/ с възложители Василка Богданова Кулова и Деян Николов Еничеров
  • Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване       /ПРЗ/ с възложител Георги Христов Панчовски.
  • Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище
  • Изменение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на Община Панагюрище.
  • Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Панагюрище, съгласно постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища
  • Утвърждаване на паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.
  • Предложение за включване на ОУ „Свещ.Недельо Иванов“, с.Поибрене, в Списъка със защитени детски градини и защитените училища.
  • Разпореждане с общинско имущество