Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 21 ноември

Общинският съвет ще заседава на 21 ноември

СПОДЕЛИ

На 21 ноември от 15.00 часа Общинският съвет в Панагюрище ще проведе редовно заседание. Ето и дневния ред:

1. Определяне състава на постоянните комисии и техните председатели.

2. Определяне състава на временна комисия за изработване на нов Правилник
за работа на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация