Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 28 март

Общинският съвет ще заседава на 28 март

СПОДЕЛИ

Общинският съвет ще проведе редовното си заседание на 28 март. Началото на сесията е 16.00 ч., а ето и точките от предварителния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение
„Рехабилитация на площада в с. Попинци"
2. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение
„Ремонт на Народно читалище" Св. Св. Кирил и Методий-1912" – с.
Оборище.
3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища

4. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Актаулизирана програма
за управление на качеството на атмосферния въздух на Община
Панагюрище /2015-2019 г./

5. ПриеманеГодишен отчет на Регионалната програма за управление на
отпадъците на Регионалното сдружение за управление на отпадъците
/РСУО/ Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча /2016-2020 г./

6. Приемане на Анализ на дейността на РС " ПБЗН" -гр. Панагюрище.

7. Разпореждане с общинско имущество.

7.1. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община
Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на
наследниците на Панчо Димитров Цуцеков