Начало Общество Общото събрание на СЛРД “Глиган”-Панагюрище ще бъде на 13 май

Общото събрание на СЛРД “Глиган”-Панагюрище ще бъде на 13 май

СПОДЕЛИ

gligane

Управителният съвет на СЛРД „Глиган” град Панагюрище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 13.05.2017 г. от 10.00 ч. в Камерна зала на Театър Дом-паметник.

Дневен ред:

  1. Отчет доклад на Председателя на Управителния съвет
  2. Доклад на Председателя на Контролния съвет
  3. План за работа и Бюджет за 2017 г.
  4. Разни

При липса на кворум, на основание – чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред.