Начало Общество Общото събрание на СЛРД “Глиган”-Панагюрище ще бъде на 13 май

Общото събрание на СЛРД “Глиган”-Панагюрище ще бъде на 13 май

СПОДЕЛИ
restorant

gligane

Управителният съвет на СЛРД „Глиган” град Панагюрище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 13.05.2017 г. от 10.00 ч. в Камерна зала на Театър Дом-паметник.

Дневен ред:

  1. Отчет доклад на Председателя на Управителния съвет
  2. Доклад на Председателя на Контролния съвет
  3. План за работа и Бюджет за 2017 г.
  4. Разни

При липса на кворум, на основание – чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред.