Начало Общество Обучаващите се по дуалната система ученици от ПГИТМТ успешно приключиха годината

Обучаващите се по дуалната система ученици от ПГИТМТ успешно приключиха годината

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

На 5 юли 2018 г. в ресторант БОНЖУР се проведе  информационно събитие под наслов „ Успешно приключване на учебната година на учениците от ПГИТМТ – Панагюрище, дуална форма на обучение по проект ДОМИНО“, организирано от  ПГИТМТ.

Проектът ДОМИНО подкрепя реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждане на съвременни дуални методи на базата на българските традиции и черпейки опит от Швейцария, която има световно призната система на дуално обучение и едно от най-ниските нива на младежка безработица в света.

Началото е поставено през септември 2015 г., когато  81 ученика в 4 паралелки в две професионални гимназии започнаха обучение по дуална система в две професии в рамките на българо-швейцарския проект ДОМИНО, изпълняван с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  До приключването на проекта в ДОМИНО се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в над 30 професионални училища, както и поне 10 професии.

Дуално образование по швейцарски модел има в цялата страна: София, Плевен, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол, Сливен, Казанлък, Стара Загора, Пловдив, Перник, Кюстендил, Севлиево, Златица, Варна, Сандански, Троян, Радомир, Панагюрище.

В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и  програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм –гр. Панагюрище се присъедини към проекта ДОМИНО през учебната 2017/2018 година, когато учениците в 9б и 9в класове започнаха обучението си по две специалности „Машини и системи с ЦПУ“ и „Промишлена електроника“. Фирмите – партньори са ОПТИКОЕЛЕКТРОН АД, ОПТИКС АД и АСТРОИДА ООД.

Нашата обща цел е в Панагюрище да се създаде устойчива система за професионално образование, в която то да е тясно свързано с високите стандарти и изисквания на бизнеса.

Предимствата на дуалната система на обучение:

–           Учение и работа

–           Перспективни професии за младите, които отговорят на желанията на бизнеса.

–           Учениците придобиват знания и умения  чрез работа на конкретни работни места във фирмите,  под зоркия поглед на обучени по проекта наставници.

–           Фирмите могат да получат впечатления за бъдещите работници по време на практическото им обучение

–           Учебните планове и програми се съставят съвместно с представители на бизнеса.

–           Учениците, които завършат успешно, могат да избират – работа и/или продължаване на образованието в ВУЗ.

Проектът ДОМИНО предлага семинари за изготвяне на учебна документация и обучение на учители и наставници от фирмите. Освен това се предоставят застраховки на учениците, стипендии за тях, учебни помагала и оборудване, както и покриване на разходите за реклама и администрация.

В рамките на информационното събитие бяха раздадени стипендии, осигурени по проект ДОМИНО на успешното завършилите учебната година ученици и  се проведе среща на Оперативната група за партньорство.

Присъстваха партньорите на училището в техния проект – работодатели, родители и ученици.