Начало Бизнес ОБЯВА от Съвета на директорите на “ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД

ОБЯВА от Съвета на директорите на “ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД

СПОДЕЛИ

О Б Я В А

от Съвета на директорите на
“ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД

На основание решение на Общото събрание на акционерите от
27.06.2018 г., „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД предлага на своите
акционери изкупуване на притежаваните от тях акции.
При интерес и за повече подробности по условията на закупуване,
моля да се свържете с нас на тел.: 0886307360, в работните дни от
понеделник до петък от 09.00 часа до 17.00 часа или на място в хотел Court
Inn – гр. Панагюрище 4500, ж.к. Оптикоелектрон I, в дните вторник и
четвъртък от 09.00 часа до 13.00 часа, в периода от 05.02.2019 г. до
30.04.2019 г.

ОТ ИМЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1 КОМЕНТАР