Начало Култура Обявиха условията за финансиране на произведения на изкуствата

Обявиха условията за финансиране на произведения на изкуствата

СПОДЕЛИ
restorant

За поредна година Община Панагюрище обяви условията, при които местните творци могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти. Както до сега с приоритет се ползват хората на изкуството, родени или живеещи в общината. Вижте какви са условията:

І. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Приоритет имат местни творци – родени или живеещи в община Панагюрище.
 2. Творбите да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
 3. Приемат се проекти (възстановки, спектакли, концерти, филми и др.), свързани със значими исторически събития или събития заложени в културния календар на община Панагюрище.
 4. Художниците представят до 2 броя картини.
 5. Всеки кандидат за финансиране трябва да представи:

– проекта си в напечатан вид;

– оферта или план – сметка;

– кратка творческа биография;

– формуляр за кандидатстване /получава се от Центъра за услуги и информация в Общинска администрация или от сайта на община Панагюрище: www.panagyurishte.org, раздел «Община Панагюрище», подраздел «Култура»;

 1. Може да кандидатстват физически или юридически лица.
 2. Едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.

 

ІІ. СРОК ЗА УЧАСТИЕ

1. Срокът за представяне на проектите e до 20.11.2013 г.;

2. Формулярът за кандидатстване се подава в Общинска администрация в Центъра за услуги и информация /партер/ или по пощата на адрес: гр. Панагюрище 4 500,

пл. „20 – ти април” №13, ст. 307;

3. Одобрените проекти ще бъдат качени на сайта на Общинска администрация до 20.12.2013 г.;

 

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Завършен, готов за печат ръкопис в електронен вариант (word документ) или на хартиен носител в 3 екземпляра;
 3. Анотация на произведението;
 4. Оферта от издателство или план – сметка;
 5. Творческа биография на кандидата;
 6. Ксерокопие на личната карта /за физически лица/ или булстат /за фирми, организации и др.;

 

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Общинска администрация получава 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
 2. За спектакли и концерти ще се предоставят 20% от стойността на приходите на Общинска администрация (във вид на билети).
 3. Желателно е всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.

 

За контакти и информация:

гр. Панагюрище

пл. „20 – ти април” №13, ст.№307

Тел.:0357 /60078