Начало Общество Одобриха нови 57 работни места за община Панагюрище

Одобриха нови 57 работни места за община Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

 

За община Панагюрище са одобрени нови 57 работни места по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, съобщават от администрацията.

Във връзка с реализацията на националната програма през 2013 година и на основание писмо на Агенция по заетостта от първи август, одобрените работни места са за изпълнение на аварийни дейности при зимни условия. Наетите ще бъдат назначени на работа при четири часов работен ден и ще бъдат разпределени по населени места в община Панагюрище. Срокът на договорите е за времето от 23 август до 31 декември 2013 година, с възможност за удължаване до края на зимния период (31.03.2014 година). Първоначалният брой от 57 човека също може да търпи промяна.

След предоставяне от страна на Общината на необходимите документи – количествено-стойностна сметка, линеен календарен план, заявка за работни места по обекти в общината и описание на дейностите, към Дирекция “Бюро по труда”, оттам са насочени лица за подбор. Приоритетно се разглеждат кандидатурите на лица, които са на месечно социално подпомагане. При недостиг на желаещи от тази категория безработни, ще се извърши подбор на трайно незаети, които поддържат регистрация в Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище