Начало Общество Оптикоелектрон отчете рекордни продажби за 2012 г.

Оптикоелектрон отчете рекордни продажби за 2012 г.

СПОДЕЛИ

На провелото се в края на март събрание на Съвета на Директорите на Оптикоелектрон, ръководството отчете рекордни продажби през изтеклата вече 2012 г. Въпреки ширещата се икономическа криза в България и Европа, Оптикоелектрон е успял да осъществи рентабилни сделки чрез продажба на висококачествена оптика и прицелна военна техника на своите партньори от цял свят. Основните пазари на дружеството са страни от Европейския съюз, САЩ,  Близкия Изток, Африка и Азия.

„Изключително сме доволни от изминалата календарна година – споделя Бойко Николов, мениджър бизнес развитие в панагюрския производител – През 2013 г. ще инвестираме отново цялата печалба от предходната година в закупуване на ново техническо оборудване и голяма част в развитието на нови продукти и технологии.  Предстои също сериозно обновление и реновиране на сградния фонд, както и подобряване на условията на труд във всички структури.”

Малко известен факт е, че Оптикоелектрон през последните десет години инвестира поетапно всяка година между 2 млн. и 3 млн. лева в оборудване, технологии и човешки ресурс. Въпреки високата безработица в България, за изминалата година в холдинга бяха назначени допълнително 30 специалисти и работника в различни юридически, административни и производствени звена. 

1 КОМЕНТАР

  1. Мале мила гоелми продажби голямо чудо, а защо не пишете какви мизерни заплати давате в дъщерните си фирми?? Как нямате пари за работно облекло, профилактични прегледи и как не давате дори и кисело мляко?? И тук бележите рекорди по мизерно отношение към работниците..
    И как само една групичка от Оптикоелектрон груп взимат хубавите пари??
    0    0