Начало Общество Експертите от РИОСВ извършиха 116 проверки през март

Експертите от РИОСВ извършиха 116 проверки през март

СПОДЕЛИ
restorant

През месец март 2013г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 157 проверки в 116 обекта. Дадените предписания са 71. За административни нарушения на екологичното законодателство са съставени 7 акта, 5 от тях, за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Четири физически лица са санкционирани, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци /кабели/, а фирма – за извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на нерегламентиран участък от площадка. За изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух при производство на компост е съставен акт на физическо лице, а на Свинекомплекса в с. Априлци на „Свиком”АД, за изпускане на непречистени отпадъчни води от лагуна №3, акт по Закона за водите. През март директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде три наказателни постановления на стойност 30 600 лева. Имуществена санкция от 30 000 лева е наложена на община Велинград – за невнесени отчисления по чл.60 от ЗУО в два поредни месеца. За нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и предаване на излезли от употреба моторни превозни средства, несъобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците, на две физически лица са наложени глоби по 300 лева.