Начало Бизнес Система, разработена от ОПТИКС помага в борбата с горските пожари

Система, разработена от ОПТИКС помага в борбата с горските пожари

СПОДЕЛИ
OPTIX identiFIRE
OPTIX identiFIRE

Интегрираната система OPTIX identiFIRE открива и локализира горски пожари в началния им етап

На фона на високите температури и растящия брой на горските пожари – както у нас, така и в световен мащаб, специалистите от ОПТИКС АД са разработили интегрирана, която подпомага локализацията, откриването на начален етап и контрола на разпространението на пожари. Системата OPTIX identiFIRE открива горски пожари в началния им етап на развитие и определя местоположението им с помощта на лазерен далекомер.

Горските пожари са колосално и разрушително бедствие. Те могат да причинят сериозни и често необратими щети на горските екосистеми, да намалят броя на биологичните видове, да нарушат баланса на природата и да променят климата на Земята.
През сухите и топли месеци на лятото, когато духат горещи и силни ветрове, опасността от пожари нараства драстично. Нововъзникнал пожар поради човешка небрежност или поради високи температури може да се разрасне с 2 км/ч.

Откриване на горски пожари

В тези екстремни условия малък пожар може да прерасне в гигантско бедствие и истинска катастрофа, ако не бъде преодолян в рамките на половин до един час. Хрониките отбелязват, че след определеното време е твърде късно, а положените усилия са огромни. Световната икономика толерира непрекъснати тежки удари. Човешки живот е загубен. Единственият ефективен метод за минимизиране на щетите от горските пожари е откриването им в начален стадий и бързата реакция за тяхното потушаване.

Въз основа на множество реални тестове специалистите в ОПТИКС АД успяха да оптимизират алгоритмите за инфрачервена детекция на топлина, с които постигнаха изключително приемливи нива на фалшиви аларми.

Системата OPTIX identiFIRE открива горски пожари в началния им етап на развитие; използва термографски функции, базирани на специално разработени камери OPTIX, което осигурява по-голяма ефективност; осигурява голяма ефективност в хълмисти, планински и алпийски условия.
OPTIX identiFIRE определя местоположението на горския пожар с помощта на лазерен далекомер (LRF), включен като част от мултисензорния модул на кулата. ОПТИКС силно препоръчва интегрирането на Географска информационна система(ГИС) за по-голяма точност.
OPTIX identiFIRE потиска неогнени ефекти, като частици във въздуха, слънчеви отражения, превозни средства, летящи птици и т.н., за да минимизира броя на алармените ситуации, но все пак осигурява висока надеждност.

Серия HawkIR

Съвместна разработка на ОПТИКС АД и Unmanned Inquiries Ltd. С тяхна помощ и чрез вградената специална термографска камера с функции за видеонаблюдение може да се получи допълнителна информация за размера на бедствието, географските характеристики и възможните пътища за достъп до мястото. Събраните данни подпомагат по най-ефективния начин професионалните екипи, борещи се с бедствието.