Начало Местна власт ОШИ „Евгений Зумпалов“ ще бъде присъединена към ЦПЛР-Панагюрище (ВИДЕО)

ОШИ „Евгений Зумпалов“ ще бъде присъединена към ЦПЛР-Панагюрище (ВИДЕО)

СПОДЕЛИ

Със 17 гласа „за“ и два гласа „против“ ОбС – Панагюрище подкрепи днес предложението дейността на Обединената школа по изкуствата „Евгений Зумпалов“ към Театър Дом-паметник да бъде присъединена от 1 октомври тази година към дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие в Панагюрище.

Предложението беше внесено от Галина Матанова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище.

Преди да мотивира и изложи становището си, Матанова изрази своя респект към постиженията на Школата по изкуствата и благодари на всички ученици, техните родители и преподаватели.

Матанова поясни, че „в предложението се отчита необходимостта от синхронизиране с националната политика“. Стана ясно още, че по съдържание процесът е образователен, което предопределя и предложението за присъединяване на ОШИ в образователна система, каквато е ЦПЛР, за да не продължава да стои извън системата на образованието. Основните дейности на ОШИ ще продължат да се осъществяват, а за преподавателите от Школата се осигурява статут на „учител“.

Подробности за процеса по присъединяване и ползите от него вижте във видеото:

Своите становища изразиха и общински съветници, членове на комисиите, в които предложението е било многократно и задълбочено разгледано от всички гледни точки.

Общото мнение е, че това е законосъобразно решение, към което трябва да се адаптираме и което предлага добър модел на ефективност и надграждане.

Пламен Търкаланов от Реформаторски блок засегна темата за името на Школата – „Евгений Зумпалов“, като заяви, че „никой няма право да се опитва да заличи това име на каквато и да е основа“. 

В отговор Матанова заяви, че никой и по никакъв повод не иска да омаловажи името на бележития панагюрец Евгений Зумпалов. Тя сподели, че са водени разговори с експерти на МОН и юристи за изчистване на казуса дали област, дали профил или конкретна школа трябва да бъде наименована. От друга страна, това не е предмет на решение на Общински съвет, а на юридическия субект ЦПЛР.