Начало Култура От 19 до 29 ноември изплащат стипендиите на даровитите панагюрски деца

От 19 до 29 ноември изплащат стипендиите на даровитите панагюрски деца

СПОДЕЛИ
даровитите деца

От 19 до 29 ноември ще бъдат изплащани стипендиите на даровитите деца в община Панагюрище

Експертно–консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 417/15.07.2019 година на Кмета на община Панагюрище, оцени и класира подадените на втора сесия искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

От 19 до 29 ноември 2019 година ще се изплащат стипендиите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител/ настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Община Панагюрище, етаж 1, стая № 1 /входът срещу читалището/, всеки работен ден от 15:00 до 17:00 часа.

В изпълнение на чл. 35 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на община Панагюрище,   Протокол  на експертно-консултативна комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е публикуван на интернет страницата на Община Панагюрище /Други обяви и съобщения/.