Начало Бизнес От днес Бюрото по труда насърчава работодателите да наемат за стажуване ...

От днес Бюрото по труда насърчава работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст

СПОДЕЛИ
restorant

pia-news-buropotruda

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”-ПАНАГЮРИЩЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗНЗ ПРЕЗ МЕСЕЦ

ЮНИ 2016г., КАКТО СЛЕДВА:

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ)

ПОДБОРЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, С КОИТО ЩЕ СЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ,  СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”-ПАНАГЮРИЩЕ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ПРОЦЕДУРА.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО Й от 13.06.2016г. до 20.06.2016г.

ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ  КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ В  ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”-ПАНАГЮРИЩЕ, СТАЯ № 4 И НА ТЕЛЕФОНИ:

0357 / 6-35-54,  6-40-45 и 6-35-12