Начало Общество Отлично представяне на ученици от Панагюрище в състезанието Математика без граници“

Отлично представяне на ученици от Панагюрище в състезанието Математика без граници“

66
1
СПОДЕЛИ
restorant

mat bez granici 016

 

Във всеки от класовете и паралелките, включили се в състезанието, има носители на медали, показали отлични резултати

За втора поредна година ОУ „Двайсти април” взима участие в международното състезание Математика без граници. Вчера бе публикувано класирането от приключилия първи, есенен кръг на състезанието. Участие взеха 30 ученици от втори до четвърти клас. Елеонора Пашова, Божидара Карагьозова и Луко Гарноев са отличени със златни медали. Във всеки от класовете и паралелките, включили се в състезанието, има носители на медали, показали отлични резултати. Следва сериозна подготовка за зимния кръг от международното състезание.

Турнирът е за ученици на възраст от 8 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи и се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България.

Есенен кръг – през м. октомври

Зимен кръг – през м. януари

Пролетен кръг – през м. март

Финал – през м. юни

В трите предварителни кръга участниците се състезават или в училището, в което се обучават (ако има не по-.малко от 10 участници), или в училище-партньор за съответното населено място, в избран от училището ден от посочения в календара период.

Покана за участие във финалния кръг, който се провежда в гр. Несебър, България, получават учениците с най-голям сбор от точки, получени в два от трите дистанционни кръга. За тези, които нямат възможност да пристигнат в България, се осигурява възможност за дистанционно участие във финала на турнира. Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути.

Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор, и 10 – със свободен отговор.

Задачите се съставят от екип от специалисти и консултанти и са съобразени с изучаваното учебно съдържание в съответните възрастови групи в различните страни.

Тестовете са съставени на официалните езици на турнира: български, английски, руски и казахски език. При необходимост училищата в различните страни осигуряват превода на тестовете на езика, който ползват участниците.

На финала освен индивидуално състезание се провежда и отборно състезание. То е под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас/група. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен от 3 ученици от един и същ клас/група, решава задачите в екип за 40 минути и попълва общ талон за отговори. За всеки от кръговете училището превежда на посочената от организаторите банкова сметка под формата на дарение заплатената за всеки участник такса за правоучастие. Получените средства се използват от организаторите за съставяне на състезателните тестове, за превода им на официалните езици на състезанието, за обработка на резултатите и извършване на класирането, за осигуряване на сертификати и награди, за пощенски разходи и други организационни дейности.

Пътуването и пребиваването в гр. Несебър на учениците, получили покана за участие във финалното състезание и на техните учители и/или родители е за сметка на участниците. Училището-участник (или училището-партньор за съответното населено място/държава) подава заявка за участие не по-късно от 3 дни преди началото на всеки дистанционен кръг на турнира на email адреси:mat_stz@abv.bg и l.lyubenov@mathematicalmail.com.

Заявката се придружава с данни за плащането по банков път на таксата за правоучастие на учениците. Преди всеки дистанционен кръг организаторите изпращат на електронния адрес, посочен в заявката за участие, тестовете за всеки клас/група, ключ с верните отговори, талон за отговори и образец на протокол с резултатите на участниците. Училището-участник (или училището-партньор за съответното населено място/държава) определя удобен за тях ден и час от посочения в календара период за всеки кръг и провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара.

Проверката се осъществява от комисии в училищата, в които се провежда състезанието.

Всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка.

За резултатите се попълва протокол, който се изпраща на електронните адреси: mat_stz@abv.bg иl.lyubenov@mathematicalmail.com най-късно до 3 дни след провеждане на всеки кръг.

Протоколът с резултатите се предоставя за информация на състезателите и родителите им.

Училищата, в които се провеждат състезанията, съхраняват състезателните материали до провеждането на следващия етап на турнира. Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по класове/възрастови групи.

Класирането се извършва по брой решени задачи (точки).

При равен брой решени задачи на по-предно място се класира участникът, който е решил повече от задачите със свободен отговор.

При равни показатели – общ брой решени задачи и брой решени задачи със свободен отговор, по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на задачите.

Класирането се обявява не по-късно от 7 дни от края на периода за провеждане на кръга и се публикува на интернет страницата на турнира: www.mathematicalmail.com. Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.

Наградите се изпращат на посочен адрес (трите имена на получателя, улица, номер, институция, населено място, пощенски код) до 15 дни от провеждането на всеки от предварителните кръгове.

Броят на учениците, които получават медали във всяко състезание е до 20 % от броя на участниците – 4 % получават златен медал, 8 % – сребърен и 8 % – бронзов.

След приключване на трите предварителни кръга на турнира учителите, участвали в неговото провеждане, получават сертификати за партньорство.

Заелите първите три места от всеки клас във финалното индивидуално състезание и в отборното състезание получават златен, сребърен и бронзов медал (общият брой на удостоените с медали е 15 % от финалистите от всеки клас).

Класирането за купите Математика без граници се определя на базата на сбора от двата най-добри резултата от трите дистанционни кръга и удвоения резултат от финалното състезание.

Класиралите се от всеки клас/група на първо място получават златна купа „Математика без граници”, на второ място – сребърна купа Математика без граници и на трето място – бронзова купа Математика без граници.

Специални награди и титлата „Математическа звезда на Турнира” получават по един участник от всяка държава, представили се най-успешно през всички етапи на Турнира.

1 КОМЕНТАР