Начало Общество Панагюрец отнесъл глоба заради изветрели билки

Панагюрец отнесъл глоба заради изветрели билки

СПОДЕЛИ

На панагюрец е съставен акт за продажба на билки, загубили естествените си качества, това става ясно от информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Пазарджик. През месец октомври експертите еко инспектората са извършили общо  144 проверки в 112 обекта на територията на областта. Дадените предписания са 91. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 10 акта. По Закона за управление на отпадъците са съставени 5 акта – на физическо лице за изгаряне на гуми и на четири юридически лица за извършване на дейности с отпадъци без разрешително и за неизпълнени предписания – непредставени документи в указан срок и неводене на отчетност за дейностите с отпадъци.
За неизпълнение на дадени по време на комплексната проверка предписания е съставен акт на оператор с комплексно разрешително, а за неизвършени собствени периодични измервания – на фирма, нарушила с това изискванията на Закона за управление на атмосферния въздух. За незаконна сеч на дърва в границите на резерват «Купена» са съставени два акта на физически лица по Закона за защитените територии.