Начало Общество Панагюрище скочи от 20 на 4 място за една година

Панагюрище скочи от 20 на 4 място за една година

СПОДЕЛИ

Както вчера ПИА информира община Панагюрище е на 4 място в националната класация по финансова устойчивост. Интресно е, че към 30 юли миналата година общината е била на 20 място, а година по-късно е скочила в класацията с 16 места. Ето и подробния анализ на показателите по методиката на финансовото министерство, направен от пазарджишката журналистка Катя Бузник и публикуван в нейния сайт „Ра – media“.

„От 20 място към 30 юни миналата година общината, водена от кмета Никола Белишки,  се е изкачила до престижното четвърто място към 30 юни 2012 г. Изключително висока е оценката за  покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи, като в процентно изражение те са 202,77%. Делът на собствените приходи от общите постъпления също е от най-високите в страната 59,95%. Бюджетното салдо е положително към 30 юни тази година – 34,29%, за което получава оценка 134,29. Просрочените задължения към същата дата са едва 0,56%, а размерът на дълга, като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия, е едва 0,20%.
Инвестиционната активност е оценена сравнитлено ниско – с 4,14 точки, като делът на капиталовите разходи в общите е  4,14%, докато миналата година е бил 9,78%.
По показателите за финансова самостоятелност Община Панагюрище е сред водещите в страната със 131,6 точки, а към 30.06.2011г. те са били 81,98.Същото се отнася и за финансовата устойчивост, оценена със 111,18, като спрямо миналата година са добавени почти 20 пункта.В показателите за ефективност има леко снижение от 33,35 пункта през миналата година до 30,57 през тази, но това не влияе съществено за общата крайна оценка.
От 11-те общини на Пазарджишка област след Панагюрище, но далеч назад в класирането за тази година /на 99 място/ е община Лесичово, следват Стрелча – 111 място, Пазарджик – 148 място, Велинград – 156, Брацигово – 179, Септември – 182,Батак – 191,Белово – 233, Пещера – 245. Община  Ракитово е на 263 място от общо 266 общини.“