Начало Култура Панагюрска учителка е отличена с грамота „Неофит Рилски“

Панагюрска учителка е отличена с грамота „Неофит Рилски“

СПОДЕЛИ
Преподавателката в СУ „Нешо Бончев“ Милка Пискова е сред деветимата изявени учители от областта, отличени с почетна грамота „Неофит Рилски“ на министерството на образованието и науката. Отличията бяха връчени на официална церемония вчера в Регионалния исторически музей в Пазарджик, съобщава marica.bg.
 
Престижната награда се връчва ежегодно от 1996 г. насам по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, който е общобългарски празник, но най-близък и скъп за нашите учители.
 
Девет изявени учители и директори на училища от област Пазарджик получиха високото отличие лично от госпожа Валентина Кайтазова – началник на РУО – Пазарджик, като отговаряха на следните предварително поставени условия:
 
осъществяване на качествен образователен процес при обучение от разстояние в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19;
постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и др.
целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден за личностно развитие и усвояване на компетентности за успешна личностна реализация;
постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, прилагане на компетентностен подход и иновации;
участие в квалификационната дейност на образователната институция – споделен опит в училищни и междуучилищни квалификации;
изградени партньорства с други училища, ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищно настоятелство, със социални партньори и с неправителствени организации;
последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Учители, директори и експерти подкрепиха наградените си колеги и преживяха огромното им вълнение по време на церемонията.
 
 
 С високото отличие бяха предложени и наградени от РУО – Пазарджик педагогическите специалисти:
 
Илия Михайлов, учител по история и цивилизации в СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик;
Сашка Янкова – Гевечанова, учител по география и иконимика в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик;
Милка Пискова, учител по български език и литература в СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище;
Лидия Сиракова, учител по информатика и ИТ в ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик;
Димка Джиева, начален учител в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград;
Наталия Александрова, директор на СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик
 
Педагогически специалисти, предложени от Синдикат на българските учители
 
 
Цветелина Арапова – Чавдарова, учител по философия и педагогически съветник в ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик
 
 Педагогически специалисти, предложени от Независим учителски синдикат
 
Снежанка Похлупкова, ЗДУД в ПГИТ „Алеко Константинов“, гр. Велинград
Ангел Гивечев, директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Дорково, общ. Ракитово
Снимка: marica.bg