Начало Бизнес Първа копка на новия търговски комплекс в Панагюрище „ PANA GREEN PARK...

Първа копка на новия търговски комплекс в Панагюрище „ PANA GREEN PARK “ правят в понеделник

11056
0
СПОДЕЛИ

На 15.03.2021 от 11 .00 часа ще е официалната церемония по откриване на строителна площадка на Ритейл парк Панагюрище – „ PANA GREEN PARK“.

Инвеститор е пловдивската фирма “СКАЙФОР“ АД.

Реклама

Модерният търговски комплекс ще бъде построен в кв.232 по регулационния план на Панагюрище и ще включва магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка.

Общата площ на парцела, върху който ще бъде изграден ритейл паркът е 18 621 кв.м. Предвижда се израждане на 2 сгради. Първата ще е едноетажна
обемна структура, функционално разделена на десет основни подобекта, търговски
зони, на различни наематели, с площ 5 352,00 кв.м. Втората –обект на втори етап на строителството ще е 1 598,00 кв.м. Застроената площ на бъдещата Автомивка ще е
165,00 кв.м. Обектът ще има прилежащ паркинг, обслужващ целия комплекс. Всеки един търговски подобект в сградите ще има прилежащи санитарно-битови,
административни и складови зони.

Ето как ще изглежда новият търговски комплекс в Панагюрище

Предвижда се допълнителни вход от запад и изход от юг само за служебни
автомобили и бусове за зареждане на обектите в комплекса. По протежението на пътя ще се осигурят и допълнителни паркоместа за персонала.
Позицията на двете сгради е съобразена с всички изисквания, посочени в
скица-визата за проектиране от 24.11.2020г., издадена от община Панагюрище, както и с необходимите отстояния от границите на имота, които да позволят достъп на пожарни автомобили в случай на необходимост.

Основната сграда, предмет на първи етап на разработка, позиционирана от изток, ще
разполага с входове/изходи за всеки един обект, както и такива за товаро – разтоварни работи, необходими пешеходни подходи от всички фасади, съобразени с пешеходния поток и противопожарните и евакуационни пътища.

От юг ще се изгради и обслужваща сграда, автомивка, с клетки за 4
автомобила.
За необходимата техническа инфраструктура- път за достъп, вода, канал и
електрозахранване, инвеститорът предвижда включване към съществуващата
техническа и транспортно комуникационна инфраструктура.

 

*Снимката е илюстративна