Начало Общество Първа среща на “Клуб на съвременния родител” в Център за обществена подкрепа...

Първа среща на “Клуб на съвременния родител” в Център за обществена подкрепа „Зора”

СПОДЕЛИ

На 11.07.2013 год. от 14:00 часа в сградата на ЦОП „Зора”-Панагюрище ще се проведе първата среща на групата „Клуб на съвременния родител”.

Идеята за сформиране на група от родители на деца с аутистичен синдром се осъществи, благодарение на доброто сътрудничество и взаимодействие между екипите на Център за обществена подкрепа „Зора” и  Дневен център за деца с увреждания „Дъга”.

На тази първа среща ще вземе участие външен експерт, психолог и психотерапевт, с дългогодишен опит в работата си с деца с аутистичен синдром и техните родители.

ЦОП „Зора” планира срещите на групата „Клуб на съвременния родител” да бъдат периодични, като целта е да бъде предоставено защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и позитивиране ролята на родителя при отглеждане на дете с увреждания.

Формата на групата е отворен, като в зависимост от потребностите на участниците ще бъдат канени външни експерти.

Всички родители на деца с аутистичен синдром, които проявяват интерес и биха желали да присъстват на срещата, могат да се чувстват поканени.

 

За допълнителна информация:

ЦОП „Зора” – Панагюрище

Ул. КРъстьо Гешанов” №5

Тел: 0357/6 20 23 и 1879 123 533

Директор ЦОП „Зора” – Красимира Русинова