Начало Спорт Републикански планински шампионат по автомобилизъм Панагюрище `2013

Републикански планински шампионат по автомобилизъм Панагюрище `2013

СПОДЕЛИ

На 13 и 14 юли в Панагюрище ще се проведе шести кръг от Националния планински шампионат по автомобилизъм. Организатори са Българската федерация по автомобилизъм, Община Панагюрище, “Асарел-Медет” АД, “Оптикоелектрон груп” АД и Автомобилен спортен клуб “Автоцар”. Състезанието се осъществява благодарение на генералното спонсорство на “Асарел-Медет” АД, с финансовата подкрепа на “Оптикоелектрон груп” АД, Винарка изба “Румелия”, механа “Старата къща”, Vivakom – България и с медийното партньорство на Медийна група “Оборище” ЕООД, вестник “Време 2001” и PIA News. Състезанието се провежда в съответствие с Наредба за организиране и провеждане на автомобилни състезания, специален Правилник за провеждане на планински шампионат и допълнителен Правилник на състезанието.

VІ кръг от Планинския шампионат по автомобилизъм – Панагюрище `2013 ще се проведе по трасе: старт – на 200 метра от разклона на пътя Панагюрище – София в посока “Асарел-Медет” АД, финал – портал на “Асарел-Медет” АД. Дължината на трасето е 4 600 метра с разлика във височините Старт/Финал – 240 метра. Изкачването е в три манша.

До участие ще бъдат допускани автомобили, които отговарят на изискванията на приложение “ж” по група и класове, определени от Наредба на БФАС за 2013 година. Според изискванията на допълнителния правилник за провеждането на VІ кръг от Планинския шампионат по автомобилизъм – Панагюрище `2013, записването за участие в състезанието е със срок от 24 юни до 10 юли 2013 година, включително (до 24:00 часа). Всеки водач, който желае да участва в състезанието представя на адреса на организатора Заявка по образец, утвърден от БФАС и копие от документа за платена такса. Таксата за участие е 100 (сто) лева., съгласно Наредба за организиране и провеждане на автомобилни състезания за 2013 година. Внася се по сметка:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

IBAN: BG79 RZBB 9155 3120 0570 00

BIC: RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕН БАНК – ПАНАГЮРИЩЕ

За заявка, получена след 10 юли 2013 година, съгласно Наредбата на БФАС се заплаща глоба. На състезанието се прави групова застраховка “Гражданска отговорност”, която се заплаща от участниците по време на административния преглед. По предварително изготвена програма за провеждане на автомобилното състезание, административният преглед – проверка на документите и технически преглед на автомобилите, ще се извърши от 10:00 до 13:00 часа на 13 юли 2013 година (събота) на пл. “20-ти април” в Панагюрище. За целта водачите са длъжни лично да се представят с подписана оригинална Заявка за участие, документ за платена такса за участие, валиден лиценз на водач за съответната година, валидно свидетелство за управление на МПС, годишен медицински преглед и застраховка “Гражданска отговорност за автомобилно състезание.

След приключване срока за регистрация за участие и техническия и административния преглед, от 13:15 часа, в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище, ще се проведе официална конференция на техническата комисия на състезанието, на която ще бъде обявен стартовия лист. В 14:00 часа на пл. “20-ти април” ще се състои тържественото откриване на VІ кръг от Планинския шампионат по автомобилизъм – Панагюрище `2013.

Между 13:00 и 14:30 часа състезателните автомобили ще бъдат в закрит парк на централния площад, след което ще бъдат отведени на старта за провеждане на официална тренировка. Тя ще е с продължителност 16:30 – 20:00 часа. Официалната тренировка следва да се извърши по изготвен от директора на състезанието и одобрен от спортните комисари ред. И трите манша при тренировката са задължителни за състезателите. Извън регламентираното  време за тренировка и състезание са забранява движението със състезателни автомобили по трасето в посока на състезанието 10 дни преди него и по време на проявата.

Състезанието ще се проведе на 14 юли 2013 година, като началото на първи манш е 10:00 часа. В 13:00 часа ще бъдат оповестени резултатите на официално информационно табло пред хотел “Каменград”. Тридесет минути по-късно на площад “20-ти април” ще се проведе  церемония по награждаване на победителите в състезанието.

 Самото състезание ще се проведе в три манша. Стартирането ще се извършва през 1 минута. Водачите са длъжни 5 минути преди своя старт да се подредят по реда на стартиране на 20 метра от стартовата линия. Автомобили, които не се явят на предварителното подреждане за старт и пропуснат часовия си график,се дисквалифицират. След третия манш всички автомобили следва да бъдат отведени в закрит парк на пл. “20-ти април” в Панагюрище за заключителен технически преглед. Отпадналите автомобили по време на тренировката и състезанието се изтеглят само под ръководството на рейс директора.

За безопасното провеждане на състезанието на всички места по трасето, представляващи зрителски интерес, ще бъде опъната сигнална лента. На тези места ще има и охрана. На десет места по продължение на трасето ще  бъдат разположени сигнализатори с флагове, които ще показват състоянието на трасето след тях. Подсигурена е и радиовръзка.