Начало Общество Пет нови проекта за над милион и половина лева спечели община Стрелча

Пет нови проекта за над милион и половина лева спечели община Стрелча

СПОДЕЛИ
restorant

Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев подписа договор с ДФ „Земеделие” -София за 5 нови  проекта по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. Проект   „Изграждане на  туристическа пътека „Банчето-Жаба могила – местност Липите”. Одобрената безвъзмездна финансова  помощ е в размер на 324 034,00 лв.

Проектът предвижда изграждане на туристическа пътека. По туристическа пътека ще се оформят места за отдих.

2. Проект   „Изграждане на  туристическа пътека „Природни скални образувания – местност „Скумсале”. Одобрената безвъзмездна финансова  помощ е в размер на 239 288,00 лв.

Проектът предвижда изграждане на туристическа пътека. По туристическа пътека ще се оформят места за отдих с пейки и беседки. Ще бъдат засадени широколистни дървета за сянка на почиващите.

3. Проект „Изграждане на  туристическа пътека „Киселицата -Кулата”

Одобрената безвъзмездна финансова  помощ е в размер на 340 318 ,00 лв. Проектът предвижда изграждане на туристическа пътека. По туристическа пътека ще се оформят места за отдих.

4.Проект „Изграждане на  туристическа пътека „гр.Стрелча- язовир „Калаващица”-местност „Чобанка”.

Одобрената безвъзмездна финансова  помощ е в размер на 320 120,00 лв.

В проекта е залегнало изработката скулптори от гранит на най-значимите  у нас и в Европа едри бозайници като балканска дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен и дива свиня. Скулпторите ще бъдат поставени на местата за отдих, където на информационни табла със снимки и информация за всеки вид, както и проблемите за опазване на бозайниците.

 

5. Проект „Изграждане на  туристическа пътека „м.Ненчовец-м.Пионерски лагер”. Одобрената безвъзмездна финансова  помощ е в размер на 321 458,00 лв.

Проектът предвижда изграждане на туристическа пътека. По туристическата пътека ще се оформят места за отдих с пейки с маси и беседки.

В проекта е залегнало изработката скулптори от гранит на най-значимите  у нас и в Европа едри бозайници като балканска дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен и дива свиня.

 Общата стойност на проектите е  1 545 218лв.

Преди броени дни кметът Иван Евстатиев подписа два договора за проекти по същата мярка на стойност 596 548 лв. По единия в Стрелча ще бъде изграден  туристически атракционен комплекс на миниатюрите – исторически и културни забележителности като Дяволския мост, Мадарския конник, църквата „Св.Богородица Петричка”, Боянска църква, паметника Шипка, „Жаба могила”, както и българската маслодайна роза. Проектът е по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2012г. Договорът за този проект на стойност 386 040 лв. беше подписан между кмета на Стрелча Иван Евстатиев и ДФ „Земеделие”.
Целта на проекта е създаване на нов тип съвременен екопарк, който да увеличи туристическата посещаемост в района като експонира част от културните и историческите обекти на България. Проектът включва още  оформяне на паркови алеи, автоматизирана поливна система, засаждане на нова растителност, парково обзавеждане и оборудване.
Другият проект е също по мярка 313 – „Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в град Стрелча с подобект „Колоездачна пътека” на стойност 210 508 лв. Ще бъде изградена велоалея с дължина 344 м. с участък за свободно колоездене  и миниалея за обучение на начинаещи. По протежението и ще бъдат създадени  джобове и острови за заобикаляне, осигуряващи безопосност и пълноценно колоездене. Покрай алеята са отредени места за отдих с пейки, беседка за почивка и игра.