Начало Общество При висока активност преминаха изборите за младежки парламент

При висока активност преминаха изборите за младежки парламент

СПОДЕЛИ
restorant

При много висока активност и засилен интерес преминаха  изборите за Общински младежки парламент в община Панагюрище.

Изборният ден в Средно общообразователно училище “Нешо Бончев” и Професионалната гимназия в  Панагюрище протече от 10:00 до 14:00 часа. В предварително установения срок бяха подадени 6 кандидатури в СОУ”Нешо Бончев” при 4 квоти за училището. Гласувалите са 147 ученика, от които 144 с валиден глас и 3 с невалиден. Кандидатурите на  ПГМИТМ бяха 14 при 4 квоти. Гласувалите там са 164, от които 2 гласа са невалидни, а останалите 162 – валидни. Самото гласоподаване се извърши при предварително създадени условия,установен ред и в присъствието на наблюдатели.

В понеделник – 27 ноември 2012 година, ще бъдат изнесени списъците на подкрепените кандидати в двете училища, както и на Информационното тобло в сградата на Община Панагюрище.

Всички квоти, обявени в началото на изборната кампания, са запълнени. Село Елшица, село Панагюрски колонии и Ротаракт са без излъчени кандидати. Новосформираният Общински младежки парламент ще бъде с 29 съветника, един председател, двама заместник-председатели и един секретар.