Начало Общество Подписан е договор за сътрудничество между Общината и Агенция по геодезия, картография...

Подписан е договор за сътрудничество между Общината и Агенция по геодезия, картография и кадастър

СПОДЕЛИ
restorant

Кметът Никола Белишки е подписал договор за сътрудничество между Община Панагюрище и Агенция по геодезия, картография и кадастър. С това се цели подобряване обслужването на гражданите и юридическите лица със седалище и адрес на управление на територията на община Панагюрище. Ще бъдат осигурени условия за предоставяне на административни услуги и информация от Кадастралната карта и кадастрални регистри на землищата, разположени на територията на общината. За целта в сградата на Община Панагюрище ще бъде обособено помещение с техническо оборудване и връзка с глобалната информационна мрежа за приемане и обработване на заявления по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Служителите, които ще имат право да регистрират документите и да придвижват преписките до областния център, ще бъдат подготвени да работят със специализирания софтуер, предоставен от Агенцията. Минимум веднъж седмично приетите заявления ще бъдат транспортирани от изнесеното работно място до Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.